Κοινωνική Ψυχολογία
Ψυχοθεραπεία
Κοινωνική Ψυχολογία

Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία: αρχές και ιστορική αναδρομή

  Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στο παρόν, δηλαδή στα τωρινά προβλήματα του ατόμου. Για μία βαθύτερη κατανόηση αυτής της θεραπείας, κρίνεται απαραίτητο να γίνει διάκριση στα δύο συστατικά στοιχεία που την απαρτίζουν: Ο όρος «γνωσιακή» αναφέρεται στις σκέψεις, στις πεποιθήσεις και στις αντιλήψεις μας. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε […]