Κοινωνική Ψυχολογία
Κοινωνική Ψυχολογία

To σύνδρομο του Παρισιού: μια περίπτωση πολιτισμικού σοκ

Το σύνδρομο του Παρισιού είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο σπάνια ψυχολογικά σύνδρομα. Το πολιτισμικό σοκ είναι ένα αναγνωρισμένο φαινόμενο στη ψυχολογία. Αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στη γαλλική πρωτεύουσα είναι μοναδικό. Η πόλη του φωτός, η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που φιλοξενεί σπουδαία μνημεία και έργα τέχνης και αποτέλεσε την αφετηρία της  πνευματικής επανάστασης του 17ου […]