Άγνωστη Ελλάδα
Άγνωστη Ελλάδα

ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ: Όταν το Μουσείο συναντά τον Τόπο του

Υλική Πολιτιστική Κληρονομιά vs Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: Η πολιτιστική κληρονομιά της κάθε χώρας χωρίζεται σε υλική και άυλη. Η υλική αφορά κυρίως τη μορφή ενός αντικειμένου, ένα κτήριο, ένα μνημείο. Η άυλη όμως αφορά την ολιστική προσέγγιση ενός μνημείου και τη διαδικασία δημιουργίας του. Προέκυψε από την ανάγκη να τεθεί η υλική κληρονομιά σε ένα […]