Ψυχολογία
Ψυχολογία

Οι πρώιμες γνωστικές ικανότητες του βρέφους

Η μελέτη των γνωστικών ικανοτήτων των βρεφών είναι συχνά δύσκολη, δεδομένου ότι τα βρέφη δεν μπορούν να μιλήσουν και, σε πολύ νεαρή ηλικία, οι κινητικές τους δεξιότητες είναι περιορισμένες. Έρευνες, όμως, έδειξαν, χρησιμοποιώντας ειδικές για την ηλικία μεθόδους αξιολόγησης, ότι τα βρέφη εμφανίζουν πρώιμες γνωστικές ικανότητες. Ειδικότερα, τη δεκαετία του ΄80 σημειώθηκε μια πολύ σημαντική […]