Πρωτοσέλιδο
Αγχώδεις διαταραχές
Πρωτοσέλιδο

Αγχώδεις διαταραχές: τύποι και θεραπεία

  Στις αγχώδεις διαταραχές σημαντικό ρόλο παίζουν το άγχος και ο φόβος. Απαιτείται αποσαφήνιση των εννοιών, γιατί κάποιες φορές συγχέονται. Το άγχος παραπέμπει στην ανησυχία γύρω από μία κατάσταση, την οποία το άτομο προσδοκά ότι θα προκύψει. Αντιθέτως, ο φόβος έχει να κάνει με την αντίδραση σε έναν άμεσο κίνδυνο. Αυτά, όμως, δεν είναι απαραίτητα […]

Κοινωνική Ψυχολογία
Ψυχοθεραπεία
Κοινωνική Ψυχολογία

Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία: αρχές και ιστορική αναδρομή

  Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στο παρόν, δηλαδή στα τωρινά προβλήματα του ατόμου. Για μία βαθύτερη κατανόηση αυτής της θεραπείας, κρίνεται απαραίτητο να γίνει διάκριση στα δύο συστατικά στοιχεία που την απαρτίζουν: Ο όρος «γνωσιακή» αναφέρεται στις σκέψεις, στις πεποιθήσεις και στις αντιλήψεις μας. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε […]