Ιστορία
Γενιές: από τους silents στη γενιά Z
Ιστορία

Γενιές: silents, boomers ,γενιά X, millennials και γενιά Ζ

Μια γενιά συνήθως αναφέρεται σε μια ομάδα ανθρώπων που γεννιούνται μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα άτομα που ανήκουν σε μια γενιά μοιράζονται παρόμοια βιώματα και αντιλήψεις και έχουν επηρεαστεί από συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν. Ο διαχωρισμός των γενεών αφορά κυρίως τις χώρες του δυτικού κόσμου και οι κοινωνιολόγοι ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία […]