Ψυχολογία
Ψυχολογία

Η εκμάθηση της επιθετικής συμπεριφοράς: πείραμα Bandura

  Η εκμάθηση της επιθετικής συμπεριφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα άτομο από την παιδική του ηλικία, όπως οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά. Μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, τα άτομα μαθαίνουν την επιθετική συμπεριφορά με τους εξής τρόπους: 1) Γιατί η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να έχει κάποια αμοιβή (π.χ. να μην τιμωρήθηκε για μια ληστεία που […]

Εκπαίδευση
Σχολικός εκφοβισμός
Εκπαίδευση

Σχολικός Εκφοβισμός: Η σύγχρονη μάστιγα

Σχολικός εκφοβισμός Ο Σχολικός εκφοβισμός είναι η εσκεμμένη και συνεχής επιθετική συμπεριφορά, έχοντας ως στόχο την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου από μαθητές σε συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου. Η σχολική βία, λοιπόν, με την μορφή του σχολικού εκφοβισμού (bullying), περιλαμβάνει τη σωματική, τη λεκτική και τη ψυχοκοινωνική παρενόχληση. […]