Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικότητα

Big 4 ή αλλιώς οι παγκόσμιοι λογιστές

Η φράση «Big 4» αναφέρεται στις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών. Η ομάδα αυτή αποτελείται από τις PwC, Deloitte, EY και KPMG. Ο όρος επαγγελματικές υπηρεσίες αναφέρεται σε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών όπως: ελεγκτικές υπηρεσίες, φορολογικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ανάλυσης και ελέγχου ρίσκου. Γιατί όμως ονομάζονται μεγάλες; Το μέγεθος, η φήμη και η […]