Ψυχολογία
Οπτικές πλάνες και παραισθήσεις
Ψυχολογία

Οπτικές πλάνες και παραισθήσεις

Οπτικές πλάνες και παραισθήσεις Ως πλάνη ορίζεται μια κατάσταση όπου η αντίληψη, η μνήμη ή η κρίση υπόκειται σε λάθη. Τα λάθη αυτά συνιστούν μια διαφορά ανάμεσα στην υποκειμενική εμπειρία (αυτό που νομίζουμε ότι είναι) και την πραγματικότητα (Schacter et al., 2012). Ο όρος παραίσθηση, από την άλλη, δεν συνιστά υπερβολή. Η παραίσθηση αναφέρεται στην […]