Αφιερώματα
Αφιερώματα

Bobby Sands: «Δε μπορείς να περάσεις σχοινί γύρω από το λαιμό μιας ιδέας»

It is not those who can inflict the most, but those who can suffer the most who will win. (μτφρ. Δεν είναι εκείνοι που μπορούν να προκαλέσουν το μεγαλύτερο πόνο, αλλά εκείνοι που μπορούν να τον υποφέρουν, αυτοί που θα κερδίσουν.) Mac Swiney Κάθε αγώνας μιας χώρας για την ανεξαρτητοποίηση της από την εξουσία μιας […]