Χάραξη πολιτικής στην υγεία-Μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Πηγή εικόνας: crowdhealth.eu

Η πληθώρα των πηγών δεδομένων ανοίγει το δρόμο για μοναδικές ευκαιρίες για καινοτομία σε πολλούς τομείς. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων για την υγεία προωθεί τη χάραξη πολιτικής στην υγεία που βασίζεται σε ενδείξεις. Ακόμη, υποστηρίζει την ανάπτυξη εξατομικευμένης φροντίδας υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Διάφοροι παράγοντες είναι καθοριστικοί για την υγεία  και θα πρέπει να εξεταστούν. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται το φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, η γενετική, ο τρόπος ζωής και η διατροφή. Επιπρόσθετοι παράγοντες είναι η ψυχική και συναισθηματική υγεία ακόμα και οι σχέσεις με τους φίλους και την οικογένεια. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών, καθώς και η σύνδεσή τους με άλλα δεδομένα θα μπορούσαν να ωφελήσουν στη χάραξη πολιτικής στην  υγεία.

Τα δεδομένα για την υγεία μπορεί να προέρχονται από πολλές πηγές, και να αφορούν διάφορα νοσήματα. Η συλλογική γνώση της κοινότητας θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών από διαφορετικές οντότητες προκειμένου να εξαχθούν πολύτιμες πληροφορίες για την  περίθαλψη. Θα μπορούσε επίσης να  δημιουργήσει και το κατάλληλο έδαφος για στοχευμένη χάραξη πολιτικής στην υγεία σε όλα τα επίπεδα.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη χάραξη πολιτικής

Σε αυτή τη βάση, η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη χάραξη πολιτικής στην υγεία προώθησε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα τα οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις προαναφερθείσες προκλήσεις.Ερευνητικό πρόγραμμα επιτρέπει την εξέλιξη των ιατρικών φακέλων σε δύο στάδια: (i) Προς τα ολιστικά αρχεία υγείας (HHRs) με σκοπό την αναπαραγωγή μιας ολοκληρωμένης εικόνας του ασθενούς, στην οποία θα αποτυπώνονται και όλοι οι καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία. Στα HHRs καταγράφονται γεγονότα που σχετίζονται με την υγεία (όπως τα κλινικά δεδομένα, οι διαγνώσεις, τα φάρμακα κ.λπ.), πληροφορίες τρόπου ζωής (όπως η άσκηση, η διατροφή κ.λπ.), και κοινωνικές πληροφορίες. (ii) Προς τις ομάδες των HHR για την απόκτηση της συλλογικής γνώσης. Τα ομαδοποιημένα HHRs λειτουργούν ως ζωντανές,δυναμικές οντότητες σε έναν κοινωνικό χώρο, επιτρέποντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών με αυτοματοποιημένο και συνεχή τρόπο.

Τα HHRs περιλαμβάνουν ιδιότητες αντανακλώντας τις εμπειρίες των ασθενών, τη σχέση τους με άλλα HHRs (αντανακλώντας τόσο τις κοινωνικές σχέσεις των ασθενών με τους φίλους και την οικογένεια τους, όσο και την “ταξινόμηση” των σχέσεών τους, για παράδειγμα ασθενείς με την ίδια ασθένεια). Ακόμη, περιέχει γεγονότα και τάσεις που επηρεάζουν τον ασθενή ή παρόμοιους ασθενείς. Το τελευταίο σημαίνει ότι τα HHRs θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δίκτυα με αυτοματοποιημένο τρόπο τα οποία βασίζονται σε μια ποικιλία κριτηρίων (όπως επιλογές τρόπου ζωής ή συμπτώματα ασθενειών) και να ανταλλάσσουν πληροφορίες ως εμπειρίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βιβλιογραφία

Kyriazis D. et al. (2017) CrowdHEALTH: Holistic Health Records and Big Data Analytics for Health Policy Making and Personalized Health. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679877Τελευταία πρόσβαση 10/9/19

Kyriazis D., Maglogiannis I., et al. Holistic Health Records and Big Data Analytics for Health Policy Making & Personalized Health. https://www.iit.demokritos.gr/sites/default/files/03_crowdhealth_kyriazis_maglogiannis_0.pdf. Τελευταία πρόσβαση 10/9/2019

Katehakis D., A Holistic Approach for the Delivery of the Integrated Electronic Health Record within a Regional Health Information Network. https://www.ics.forth.gr/tech-reports/2005/2005.TR350_Holistic_Approach_Delivery_Integrated_Electronic_Health_Record.pdf Τελευταία πρόσβαση 10/9/2019


Λίγα λόγια για τον συντάκτη

Ανδριάνα Μαγδαληνού

Ενδιαφέροντα: Χορός (advanced), Νοσηλευτική (master), Μαγειρική (amateur), Τεχνολογία (curious), Γυμναστική (committed), Ταξίδια (lover), Τραγούδι (passionate)

Εβδομαδιαία ενημέρωση απο το maxmag στο email σου

Η ενημέρωση σου, για όλα τα θέματα, επί παντός επιστητού, είναι προτεραιότητα για μας στο MAXMAG. Αυτός είναι κ ο λόγος, για τον οποίο κάθε εβδομάδα οι συντάκτες μας θα επιλέγουν τα 15 σημαντικότερα άρθρα, από όλες τις στήλες του περιοδικού και θα φροντίζουμε να τα λαμβάνεις απευθείας στο email σου. Όλες οι σημαντικές ειδήσεις θα σε περιμένουν να τις ανοίξεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι μια εγγραφή στο Newsletter μας. Τι περιμένεις λοιπόν;