Ιστορία της Επιστήμης: μια εισαγωγή στις κυριότερες περιόδους

Η ιστορία της επιστήμης αφορά την ιστορία του τρόπου με τον οποίο η φύση χειραγωγήθηκε, διαμορφώθηκε και κατανοήθηκε από διαφορετικές κοινωνίες. Επειδή οι επιστήμες ασχολούνται με όσα θεωρούνται αληθινές δηλώσεις για έναν φυσικό κόσμο που υπάρχει ανεξάρτητα από την ανθρώπινη δραστηριότητα, το θέμα της ιστορίας της επιστήμης φαίνεται να αντιστέκεται στην ιστοριοποίηση με τον ίδιο τρόπο όπως άλλα θέματα. Αυτό και μόνο κάνει την ιστορία των επιστημών διαφορετική από άλλα είδη ιστορικής έρευνας. Ως εκ τούτου, φαίνεται να είναι υποδειγματικό του δυναμικού της ανθρώπινης λογικής. Η πίστη στον επιστημονικό ορθολογισμό και στην επιστημονική πρόοδο ήταν σχεδόν ομόφωνη στην ακαδημαϊκή ιστορία της επιστήμης μέχρι τη δεκαετία του 1960, αλλά τέτοιες απόψεις έχουν επικριθεί έντονα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Ίσως το θεμελιώδες ερώτημα για την ιστορία της επιστήμης ήταν γιατί και με ποια έννοια, η επιστήμη είναι μια διαφορετική δραστηριότητα από κάθε άλλη. Η παραδοχή ότι η μέθοδος και το αντικείμενο της επιστημονικής πρακτικής το οριοθετούν από όλες τις άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες συνέβαλαν σε στενή συνάφεια με την ιστορία της επιστήμης και της φιλοσοφίας της επιστήμης. Η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία η επιστημονική πρακτική είναι ουσιαστικά παρόμοια με άλλες μορφές ανθρώπινης προσπάθειας, έχει οδηγήσει σε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δύο πεδίων. Αντ’ αυτού, η επιστήμη συσχετίστηκε στενότερα με τις εξελίξεις στην κοινωνιολογία της επιστήμης και άλλων ιστορικών κλάδων, όπως η αυτοκρατορική ιστορία, η οικονομική ιστορία και η παγκόσμια ιστορία.

Αν και ήταν δύσκολο, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της ιστορίας της επιστήμης  για να διαλέξουμε τα κορυφαία επεισόδια στην ιστορία των επιστημών, παρ’ όλα αυτά θα τοποθετηθούν με στοιχειώδη χρονολογική σειρά, ώστε να έχετε μια ιδέα τι πραγματεύτηκε κάθε χρονική περίοδος στο επίπεδο των επιστημών.

Αρχαιότητα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ιστορία της επιστήμης στην κλασική αρχαιότητα περιλαμβάνει τόσο τις έρευνες για τις λειτουργίες του σύμπαντος που αποσκοπούν σε τέτοιους πρακτικούς στόχους, όπως η καθιέρωση ενός αξιόπιστου ημερολογίου ή ο προσδιορισμός του τρόπου θεραπείας μιας ποικιλίας ασθενειών και αυτών των αφηρημένων ερευνών γνωστών ως φυσική φιλοσοφία. Οι αρχαίοι λαοί που θεωρούνται οι πρώτοι επιστήμονες μπορεί να θεωρούν τους εαυτούς τους ως φυσικούς φιλοσόφους, ως επαγγελματίες ειδικευμένου επαγγέλματος (για παράδειγμα, γιατρούς) ή ως οπαδοί μιας θρησκευτικής παράδοσης (για παράδειγμα, θεραπευτές των ναών). Τα εγκυκλοπαιδικά έργα του Αριστοτέλη, του Αρχιμήδη, του Ιπποκράτη, του Γαληνού, του Πτολεμαίου, του Ευκλείδη και άλλων διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα έργα και τα σημαντικά σχόλια πάνω τους ήταν η πηγή της επιστήμης.

Μεσαίωνας

Η επιστήμη στον Μεσαίωνα περιλάμβανε τη μελέτη της φύσης, των μαθηματικών και της φυσικής φιλοσοφίας στη μεσαιωνική Ευρώπη. Μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την πτώση της γνώσης στον Ελλαδικό χώρο, η χριστιανική Δυτική Ευρώπη αποκόπηκε από μια σημαντική πηγή αρχαίας μάθησης. Αν και μια σειρά από χριστιανούς κληρικούς και μελετητές από τους Isidore of Seville και Bede (Saint Bede) μέχρι τους Buridan και Oresme διατήρησαν το πνεύμα της ορθολογικής έρευνας, η Δυτική Ευρώπη θα δει μια περίοδο επιστημονικής παρακμής κατά τον πρώιμο Μεσαίωνα, ωστόσο, από την εποχή του ύστερου Μεσαίωνα η περιοχή ήταν στο δρόμο να αναλάβει για άλλη μια φορά το προβάδισμα στην επιστημονική ανακάλυψη.

Αναγέννηση

Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, μεγάλες προόδους σημειώθηκαν στη γεωγραφία, την αστρονομία, τη χημεία, τη φυσική, τα μαθηματικά, την κατασκευή, την ανατομία και τη μηχανική. Η ανακάλυψη των αρχαίων επιστημονικών κειμένων επιταχύνθηκε μετά την Πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και η εφεύρεση της τυπογραφίας που θα εκδημοκρατίσει τη μάθηση και θα επιτρέψει ταχύτερη διάδοση νέων ιδεών. Αλλά, τουλάχιστον στην αρχική του περίοδο, κάποιοι βλέπουν την Αναγέννηση σαν μια επιστημονική καθυστέρηση. Ιστορικοί όπως ο George Sarton και ο Lynn Thorndike έχουν ασκήσει κριτική για το πώς η Αναγέννηση επηρέασε την επιστήμη, υποστηρίζοντας ότι η πρόοδος επιβραδύνθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι ανθρωπιστές ευνόησαν τα ανθρωποκεντρικά θέματα όπως η πολιτική και η ιστορία για τη μελέτη της φυσικής φιλοσοφίας ή των εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Επιστημονική Επανάσταση

Η επιστημονική επανάσταση είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς για να περιγράψει την εμφάνιση της σύγχρονης επιστήμης κατά την πρώιμη σύγχρονη εποχή, όταν οι εξελίξεις στα μαθηματικά, τη φυσική, την αστρονομία, τη βιολογία (συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης ανατομίας) και τη χημεία μεταμόρφωσαν τις απόψεις της κοινωνίας για τη φύση.

Η επιστημονική επανάσταση έλαβε χώρα στην Ευρώπη προς το τέλος της Αναγέννησης και συνεχίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, επηρεάζοντας το πνευματικό κοινωνικό κίνημα που είναι γνωστό ως Διαφωτισμός. Ενώ συζητούνται οι ημερομηνίες του, η δημοσίευση του 1543 του De revolutionibus orbium coelestium του Κοπέρνικου (Περί των Περιστροφών των Ουρανίων Σφαιρών) αναφέρεται συχνά ως η έναρξη της επιστημονικής επανάστασης.

Η ιδέα μιας επιστημονικής επανάστασης που έλαβε χώρα σε μια μακρά περίοδο εμφανίστηκε τον δέκατο όγδοο αιώνα στο έργο του Jean Sylvain Bailly, ο οποίος είδε μια διαδικασία δύο σταδίων να σαρώνει το παλιό και να ιδρύει το νέο.

Σύμφωνα με την επιστημονική μέθοδο που σχεδιάστηκε κατά τον 17ο αιώνα, οι φυσικές και τεχνητές συνθήκες απομονώθηκαν καθώς η ερευνητική παράδοση του συστηματικού πειραματισμού έγινε αργά αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα. Η φιλοσοφία της χρήσης επαγωγικής προσέγγισης για την απόκτηση της γνώσης – η εγκατάλειψη της παραδοχής και η προσπάθεια παρατήρησης σε συνδυασμό με το πείραμα και με ανοιχτό μυαλό – έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη αριστοτελική προσέγγιση της αφαίρεσης, με την οποία η ανάλυση των γνωστών γεγονότων παρήγαγε περαιτέρω κατανόηση. Στην πράξη, πολλοί επιστήμονες και φιλόσοφοι πίστευαν ότι απαιτείται ένας υγιής συνδυασμός και των δύο – η προθυμία να αμφισβητούν τις υποθέσεις, αλλά και να ερμηνεύουν τις παρατηρήσεις που υποτίθεται ότι έχουν κάποιο βαθμό εγκυρότητας.

Μέχρι το τέλος της επιστημονικής επανάστασης, ο ποιοτικός κόσμος των φιλόσοφων στην ανάγνωση των βιβλίων είχε μετατραπεί σε έναν μηχανικό, μαθηματικό κόσμο που θα ήταν γνωστός μέσω της πειραματικής έρευνας. Αν και σίγουρα δεν είναι αλήθεια ότι η Νευτώνεια επιστήμη (ο Νευτωνισμός) ήταν σαν τη σύγχρονη επιστήμη από όλες τις απόψεις, αλλά οι επιρροές του πλησίαζαν εννοιολογικά τη δική μας με πολλούς τρόπους, το λέμε αυτό για να αποφύγουμε τον αναγωγισμό. Επίσης, πολλά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης επιστήμης, ειδικά όσον αφορά τη θεσμοθέτηση και την επαγγελματικοποίησή της, δεν έγιναν πρότυπα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

Με τον Steven Shapin στο βιβλίο του «Επιστημονική Επανάσταση» να αρχίζει με το εξής: «Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο όπως η Επιστημονική Επανάσταση, και αυτό είναι ένα βιβλίο γι’ αυτό». Δεν θα πούμε περισσότερα για αυτό, θα το αφήσουμε στην διακριτική ευχέρεια των αναγνωστών/τριών μας να το μελετήσουν περαιτέρω.

Βιομηχανική Επανάσταση

Η Βιομηχανική Επανάσταση ήταν η μετάβαση σε νέες διεργασίες κατασκευής κατά την περίοδο από το 1760 μέχρι κάποια χρονική στιγμή μεταξύ 1820 και 1840. Αυτή η μετάβαση περιελάμβανε τη μετάβαση από μεθόδους παραγωγής χεριών σε μηχανές, νέες χημικές διαδικασίες παραγωγής και παραγωγής σιδήρου, αυξανόμενη χρήση ατμού, την ανάπτυξη των εργαλειομηχανών και την άνοδο του εργοστασιακού συστήματος.

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ήταν η κυρίαρχη βιομηχανία της βιομηχανικής επανάστασης όσον αφορά την απασχόληση, την αξία της παραγωγής και το επενδυμένο κεφάλαιο. η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας ήταν επίσης η πρώτη που χρησιμοποίησε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.

Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία και πολλές από τις τεχνολογικές καινοτομίες ήταν Βρετανικές. Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα η Βρετανία ελέγχει μια παγκόσμια εμπορική αυτοκρατορία με αποικίες στη Βόρεια Αμερική και την Αφρική και με κάποια πολιτική επιρροή στην ινδική υποήπειρο μέσω των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Ανατολικής Ινδίας. Η ανάπτυξη του εμπορίου και η άνοδος των επιχειρήσεων αποτελούν μείζονα αίτια της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Η Βιομηχανική Επανάσταση σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή στην ιστορία. σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής επηρεάστηκε με κάποιο τρόπο. Συγκεκριμένα, το μέσο εισόδημα και ο πληθυσμός άρχισαν να παρουσιάζουν πρωτοφανή σταθερή ανάπτυξη. Μερικοί οικονομολόγοι λένε ότι ο σημαντικότερος αντίκτυπος της Βιομηχανικής Επανάστασης ήταν ότι το βιοτικό επίπεδο για τον γενικό πληθυσμό άρχισε να αυξάνεται σταθερά για πρώτη φορά στην ιστορία, αν και άλλοι είπαν ότι δεν άρχισε να βελτιώνεται ουσιαστικά μέχρι τα τέλη του 19ου και του 20ου αιώνα αιώνες.

Η ακριβής έναρξη και το τέλος της Βιομηχανικής Επανάστασης εξακολουθεί να συζητείται μεταξύ των ιστορικών, όπως και ο ρυθμός των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Ο Eric Hobsbawm στο έργο του: “The Age of Revolution”  έκρινε ότι η Βιομηχανική Επανάσταση ξεκίνησε στη Βρετανία το 1780 και δεν αισθάνθηκε πλήρως μέχρι τη δεκαετία του 1830 ή του 1840.

Επίλογος

Ωστόσο, κατά τη δεκαετία του 1930, η άφιξη των μαρξιστικών κοινωνικοοικονομικών προσεγγίσεων που υπήρξαν κομβικές στην ιστορία της επιστήμης ανάγκασε τους φιλελεύθερους ανθρωπιστές να τονίσουν τη συμβολή στην επιστήμη από άτομα, θεωρίες και «Λόγο». Ενώ οι μαρξιστές υπογράμμισαν τους κοινωνικοοικονομικούς καθοριστικούς παράγοντες και τις κοινωνικές συνέπειες της επιστήμης, οι φιλελεύθεροι ανθρωπιστές εξέφρασαν την ικανότητα των μεγάλων μεγαλοφυών να ξεπεράσουν τα εμπόδια που έθεσε το ίδιο περιβάλλον. Όλο και περισσότερο, εντόπισαν στοιχεία του Αγγλοσαξωνικού πολιτισμού ως προπύργιο κατά του μαρξιστικού ντετερμινισμού και του γερμανικού σκοταδισμού. Κατά συνέπεια, όπως και εκείνα τα ιστορικά γεγονότα που εξέταζαν πιο αποκρυφιστικά και λιγότερο αποδεκτά για τα συμφέροντα των ήρωων επιστημόνων, τελικά οι μαρξιστικές ιστορίες της επιστήμης  καταγράφηκαν ως σοβαρά επιχειρήματα στον ακαδημαικό λόγο αρκετά χρόνια μετά το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, στη δεκαετία του 1960 και του 1970 οι ιστορικοί απομακρύνθηκαν από την μελέτη των επιμέρους επιστημών, της επιστημονικής επανάστασης, από τις κοινωνικές ιστορίες του 18ου και ιδιαίτερα από τις ζωτικές και τις επιστήμες της ζωής του 19ου αιώνα.

Η πνευματική ιστορία της επιστήμης παρέμεινε ισχυρή δύναμη στο σύνολο της επιστήμης. Αυτή η προσέγγιση παρέμεινε ισορροπημένη μεταξύ της εξέτασης των θρησκευτικών και μεταφυσικών δεσμεύσεων των ατόμων και μιας πιο στενής εστιασμένης προσοχής στα τεχνικά τους επιτεύγματα. Ωστόσο, ύστερα από την εμφάνιση μιας «κοινωνικής» ιστορίας της επιστήμης, έγινε δυνατός ένας πλήρης υλιστικός απολογισμός της ιστορίας της επιστήμης, όταν οι ιστορικοί ενσωμάτωσαν την ιστορία των επιστημονικών μέσων και τη χρήση τους στην πιο συνηθισμένη ιστορία της επιστήμης. Στη δεκαετία του 1970 και του 1980, η επιστήμη δανείστηκε προσεγγίσεις από την κοινωνιολογία της επιστήμης για να συζητήσει ιστορικά την επιδέξια χρήση εργαλείων και μηχανημάτων, χωρίς τα οποία δεν θα ήταν δυνατή σχεδόν καμία επιστημονική εργασία. Στα τέλη του αιώνα, η ιστορία της επιστήμης έχει αντιμετωπίσει το σχηματισμό της παγκόσμιας (και εξω-παγκόσμιας) εμβέλειας της επιστήμης και οι ιστορικοί έχουν συνδέσει την επέκταση της επιστήμης με διαδικασίες μεγάλης κλίμακας όπως η εκβιομηχάνιση, η αποικιοκρατία και ο ιμπεριαλισμός.

 

Προτεινόμενα βιβλία:


Λίγα λόγια για τον συντάκτη

Δημοσθένης Γκερλιώτης

Σπούδασα Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης (Ε.Κ.Π.Α.) με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας, τα ενδιαφέροντα μου είναι οι Βιοεπιστήμες, η Βιοτεχνολογία και ζητήματα πολιτικής και δικαίου σε σχέση με την Τεχνολογία.

Εβδομαδιαία ενημέρωση απο το maxmag στο email σου

Η ενημέρωση σου, για όλα τα θέματα, επί παντός επιστητού, είναι προτεραιότητα για μας στο MAXMAG. Αυτός είναι κ ο λόγος, για τον οποίο κάθε εβδομάδα οι συντάκτες μας θα επιλέγουν τα 15 σημαντικότερα άρθρα, από όλες τις στήλες του περιοδικού και θα φροντίζουμε να τα λαμβάνεις απευθείας στο email σου. Όλες οι σημαντικές ειδήσεις θα σε περιμένουν να τις ανοίξεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι μια εγγραφή στο Newsletter μας. Τι περιμένεις λοιπόν;