Οι 17 Βιώσιμοι Στόχοι Ανάπτυξης – Γ’ Μέρος

Πηγή εικόνας: www.ert.gr

Οι 17 Βιώσιμοι Στόχοι Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals ή SDGs) θεσπίστηκαν από τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών το 2015 και έχουν στόχο να υλοποιηθούν έως το 2030. Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στη διεθνή βιώσιμη ανάπτυξη και καλύπτουν πολλά κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη ανθρωπότητα.

Στο Γ’ Μέρος θα αναλύσουμε τους τελευταίους 6 βιώσιμους στόχους ανάπτυξης σε συνέχεια του Α’ και Β’ Μέρους.

#12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Ο πλανήτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με μη βιώσιμο τρόπο. 13,8% της τροφής χάνεται μέσα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Αυτό πρέπει να σταματήσει.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο δωδέκατος βιώσιμος στόχος ανάπτυξης αποσκοπεί στο να:

 • μειώσει κατά το ήμισυ την κατά κεφαλήν σπατάλη τροφίμων παγκοσμίως, στο επίπεδο των καταναλωτών και των λιανεμπόρων, καθώς και να μειώσει τις απώλειες τροφίμων σε όλο το εύρος της αλυσίδας παραγωγής και ανεφοδιασμού συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών μετά τη συγκομιδή.
 • μειώσει ουσιαστικά έως το 2030 την παραγωγή αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.
 • αναδιαρθρώσει τη φορολογία και να καταργήσει τις περιβαλλοντικά επιζήμιες επιδοτήσεις.
 • ενθαρρύνει τις εταιρείες (και ιδίως τις μεγάλες και τις διεθνικές εταιρείες), να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές στις αναφορές τους.

Η παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση είναι μεγάλη κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια οικονομία. Αυτή όμως, βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, και συνεχίζει να έχει καταστροφικές συνέπειες πάνω σε αυτό. Για αυτόν τον λόγο, η υπεύθυνη, βιώσιμη παραγωγή, αλλά και κατανάλωση, είναι πολύ σημαντική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πηγή εικόνας: www.undp.org

#13: Δράση για την κλιματική αλλαγή

Δεν είναι λίγες οι φορές που θα έχεις ακούσει για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. Πολλοί επιστήμονες, τοποθετούν την κλιματική αλλαγή ως το πρώτο παγκόσμιο πρόβλημα που πρέπει να λύσει η ανθρωπότητα. Η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα. Πλέον όλες οι χώρες επηρεάζονται από αυτήν, είτε έχουν συμβάλει λιγότερο είτε περισσότερο. Ήδη, πολλοί άνθρωποι βιώνουν τις συνέπειές της. Οι φτωχοί και πιο ευάλωτοι άνθρωποι θα επηρεαστούν περισσότερο.

Ήξερες ότι από το 1901 μέχρι το 2010 η μέση στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά 19 εκατοστά; Και ότι οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από το 1990;

Ο δέκατος τρίτος βιώσιμος στόχος ανάπτυξης λοιπόν, θέλει να:

 • ενσωματώσει μέτρα για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και στον σχεδιασμό του κάθε κράτους.
 • βελτιώσει την εκπαίδευση και την ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
 • ενισχύσει την ανθεκτική και την προσαρμοστική ικανότητα όλων των χωρών απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.

Το 2019, ήταν η δεύτερη πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε. Η παγκόσμια κοινότητα απέχει πολύ από το να πετύχει το στόχο που τέθηκε στη συμφωνία των Παρισίων. Παρόλο που το 2020 ελάφρυνε την κατάσταση ποιότητας του αέρα, λόγω των μειωμένων μετακινήσεων κατά τη περίοδο των lockdown, αυτό είναι μόνο προσωρινό. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση με το περιβάλλον και να κάνουν συστημικές και μετασχηματιστικές αλλαγές ώστε να καταφέρουν να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να δημιουργήσουν ανθεκτικές οικονομίες στη κλιματική αλλαγή.

βιώσιμοι στόχοι
Πηγή εικόνας: www.newscientist.com

#14: Ζωή στο νερό

Πολλά πράγματα παρέχονται και ρυθμίζονται από τη θάλασσα (ακόμα και το οξυγόνο που αναπνέουμε). Η υπεύθυνη διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου είναι σημαντική αν θέλουμε να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον.

Οι ωκεανοί απορροφούν το 30% του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τους ανθρώπους, μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπο της παγκόσμιας θέρμανσης. Ήξερες ότι περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τη θαλάσσια και την παράκτια βιοποικιλότητα για τον βιοπορισμό τους;

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο δέκατος τέταρτος βιώσιμος στόχος θέλει να:

 • αποτρέψει και να μειώσει σημαντικά όλες τις μορφές της θαλάσσιας μόλυνσης και ειδικά της μόλυνσης που οφείλεται σε επίγειες δραστηριότητες όπως τα θαλάσσια απορρίμματα και τη ρύπανση από θρεπτικές ουσίες.
 • ελαχιστοποιήσει και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οξέωσης των ωκεανών μέσω της ενισχυμένης επιστημονικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.
 • ρυθμίσει αποτελεσματικά την αλιευτική εκμετάλλευση και να δώσει ένα τέλος στην υπέραλίευση, την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία και τις καταστρεπτικές αλιευτικές τεχνικές.
 • παράσχει πρόσβαση στους αλιείς μικρής κλίμακας σε θαλάσσιους πόρους και αγορές.
 • ενισχύσει τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους, εφαρμόζοντας διεθνείς νομοθεσίες όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας η όποια θέτει το νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους, παρ. 158, με τίτλο: «Το μέλλον που θέλουμε».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι τρέχουσες προσπάθειες για την προστασία των βασικών θαλάσσιων περιβαλλόντων, των αλιέων μικρής κλίμακας και οι επενδύσεις στην επιστήμη των ωκεανών, δεν ικανοποιούν ακόμη την επείγουσα ανάγκη προστασίας αυτού του τεράστιου και εύθραυστου πόρου.

βιώσιμοι στόχοι
Πηγή εικόνας: blueocean.net

#15: Ζωή στη στεριά

Ήξερες ότι τα δάση αποτελούν το σπίτι για περισσότερο από το 80% όλων των χερσαίων ειδών ζώων, φυτών και εντόμων; Ότι το 74% των φτωχών ανθρώπων συνδέεται άμεσα με την υποβάθμιση της γης σε παγκόσμιο επίπεδο; Ότι μόνο το 1% από τα, περισσότερα από, 80,000 είδη δέντρων έχει μελετηθεί με στόχο την πιθανή τους αξιοποίηση; Και ότι περισσότερο από το 80% της ανθρώπινης διατροφής στηρίζεται στα φυτά;

Ο δέκατος πέμπτος βιώσιμος στόχος ασχολείται με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, την καταπολέμηση της απερήμωσης, την ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης του εδάφους, και τέλος, την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας.

Έτσι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ,  μερικά παραδείγματα επιμέρους στόχων που θέλει να πετύχει ο δέκατος πέμπτος βιώσιμος στόχος ανάπτυξης είναι:

 • να διασφαλίσει, έως το 2020, τη διατήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των χερσαίων και των εσωτερικών οικοσυστημάτων γλυκού νερού και των υπηρεσιών τους και συγκεκριμένα των δασών, των υδροβιότοπων, των βουνών, των άνυδρων ζωνών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες..
 • να βάλει τέλος στην αποψίλωση, να αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα δάση και να αυξήσει ουσιαστικά τη δάσωση και την αναδάσωση παγκοσμίως.
 • να καταπολεμήσει, έως το 2030, την ερημοποίηση, να αποκαταστήσει την υποβαθμισμένη γη και το έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της γης που επηρεάστηκε από την ερημοποίηση, την ξηρασία και τις πλημμύρες και να επιδιώξει να πετύχει έναν κόσμο όπου η γη και το έδαφος θα είναι ασφαλείς.
 • να διασφαλίσει, έως το 2030, τη διατήρηση των οικοσυστημάτων των βουνών, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε να ενισχύσει την ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • να λάβει άμεση δράση, δίνοντας τέλος στη λαθροθηρία και την παράνομη διακίνηση προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας και να αντιμετωπίσει τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση παράνομων προϊόντων χλωρίδας και πανίδας.

Σύμφωνα επίσης με τον ΟΗΕ, οι δασικές περιοχές συνέχισαν να μειώνονται και τα είδη εξακολούθησαν να απειλούνται με εξαφάνιση. Ωστόσο, μέσα από τις προσπάθειες υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιστροφή αυτών των αποτελεσμάτων. Τέτοια παραδείγματα είναι η αυξημένη πρόοδος προς τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, προστασία χερσαίων, γλυκών και ορεινών περιοχών, και πρόοδος στην εφαρμογή προγραμμάτων, νομοθεσίας και λογιστικών αρχών για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Πηγή εικόνας: www.africa.undp.org

#16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

Ο δέκατος έκτος βιώσιμος στόχος ανάπτυξης είναι αφιερωμένος στην προώθηση της ειρήνης, την προάσπιση της δικαιοσύνης και τη δημιουργία ισχυρών αποτελεσματικών θεσμών σε όλους τους τομείς.

Ήξερες ότι η διαφθορά, η δωροδοκία, η κλοπή και φοροδιαφυγή κοστίζουν περίπου 1,26 τρισεκατομμύρια δολάρια για τις αναπτυσσόμενες χώρες ετησίως; Το ποσό αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει το ποσό των 1,25 δολαρίων ημερησίως με το οποίο ζουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, για τουλάχιστον έξι χρόνια!!

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μερικοί από τους επιμέρους στόχους που θέλει να καλύψει ο δέκατος έκτος στόχος είναι:

 • να μειώσει σημαντικά όλες τις μορφές βίας και τα ποσοστά των θανάτων που σχετίζονται με αυτή παντού.
 • να δώσει τέλος στην κακοποίηση, την εκμετάλλευση, τη διακίνηση των παιδιών καθώς και σε όλες τις μορφές βίας και βασανιστηρίων που αυτά υφίστανται.
 • να προάγει το κράτος δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους.
 • να μειώσει σημαντικά, έως το 2030, τις παράνομες ροές χρημάτων και όπλων, να ενισχύσει την ανάκτηση κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και να καταπολεμήσει κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος.
 • να μειώσει ουσιαστικά κάθε μορφής διαφθορά και δωροδοκία.

#17: Συνεργασία για τους στόχους

Για να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει όλοι να συμβάλλουν: επιχειρήσεις, φορείς, δημόσιοι τομείς, κυβερνήσεις, πολίτες. Μόνο όταν συνεργαστούν όλα τα μέρη μεταξύ τους θα μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστικά και μακροχρόνια αποτελέσματα.

Όσον αφορά την οικονομία, ο δάκτος έβδομος στόχος ανάπτυξης θέλει να ενισχύσει την εγχώρια κινητοποίηση των πόρων, να ωθήσει τις ανεπτυγμένες χώρες να εφαρμόσουν πλήρως τις επίσημες αναπτυξιακές τους δεσμεύσεις και να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους τους.

Όσον αφορά την τεχνολογία, θέλει να ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, και μεταξύ άλλων να βελτιώσει το συντονισμό των υπαρχόντων μηχανισμών και ιδίως των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών, μέσω ενός παγκόσμιου μηχανισμού διευκόλυνσης. Να προάγει την ανάπτυξη, τη μετάδοση και τη διάδοση περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών για τις αναπτυσσόμενες χώρες με ευνοϊκούς και προτιμησιακούς όρους και συνθήκες όπως συμφωνήθηκε διεθνώς. Και τέλος, να θέσει σε λειτουργία τράπεζες τεχνολογίας και επιστήμης, τεχνολογικούς και καινοτόμους μηχανισμούς ανάπτυξης δυνατοτήτων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Όσον αφορά το εμπόριο, να προωθήσει ένα καθολικό, συμμετοχικό, ισότιμο, πολυμερές, χωρίς διακρίσεις και που βασίζεται στους κανόνες, εμπορικό σύστημα υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά και να υλοποιήσει έγκαιρα την πρόσβαση σε αγορές άνευ δασμών και ποσοστώσεων, σε διαρκή βάση, για όλες τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Ο δέκατος έβδομος στόχος θέλει επίσης να ενισχύσει την παγκόσμια συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω πολυμερών εταιρικών συνεργασιών που θα κινητοποιούν και θα μοιράζονται τη γνώση, την εμπειρία, την τεχνολογία και τους χρηματοοικονομικούς πόρους για να στηρίξουν την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

βιώσιμοι στόχοι
Πηγή εικόνας: www.sopact.com

Περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες για όλους τους επιμέρους στόχους του κάθε βιώσιμου στόχου ανάπτυξης μπορείς να βρεις εδώ.

Οι 17 βιώσιμοι στόχοι ανάπτυξης είναι ο οδηγός για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνουν όλους τους τομείς που πρέπει να ληφθούν υπόψιν και αντιμετωπίζονται με την ίδια σημαντικότητα. Για να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει και οι 17 στόχοι να επιλύονται ταυτόχρονα και να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εσύ, ως πολίτης, ψηφοφόρος και καταναλωτής, θα βοηθήσεις;

Sustain the world


Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το άρθρο:

 1. ΟΙ 17 ΣΤΟΧΟΙ, ανακτήθηκε από www.hellenicplatform.org, τελευταία επίσκεψη 18/3/2021
 2. THE 17 GOALS, ανακτήθηκε από www.sdgs.un.org, τελευταία επίσκεψη 18/3/2021

Λίγα λόγια για τον συντάκτη

Αιμιλία Βαΐτση

Ονομάζομαι Αιμιλία και είμαι μια μη φυσική κοκκινομάλλα. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα, να γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους, να απολαμβάνω όμορφα τοπία και να ονειρεύομαι.

Εβδομαδιαία ενημέρωση απο το maxmag στο email σου

Η ενημέρωση σου, για όλα τα θέματα, επί παντός επιστητού, είναι προτεραιότητα για μας στο MAXMAG. Αυτός είναι κ ο λόγος, για τον οποίο κάθε εβδομάδα οι συντάκτες μας θα επιλέγουν τα 15 σημαντικότερα άρθρα, από όλες τις στήλες του περιοδικού και θα φροντίζουμε να τα λαμβάνεις απευθείας στο email σου. Όλες οι σημαντικές ειδήσεις θα σε περιμένουν να τις ανοίξεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι μια εγγραφή στο Newsletter μας. Τι περιμένεις λοιπόν;