Πράσινα επαγγέλματα: Όλα αυτά που δεν ξέρεις – Γ’ Μέρος

Πράσινα επαγγέλματα: Όλα αυτά που δεν ξέρεις – Γ’ Μέρος
Πηγή εικόνας: www.wegetwealth.com

Τα πράσινα επαγγέλματα ορίζονται ως οι θέσεις εργασίας σε γεωργικές, κατασκευαστικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές και διοικητικές δραστηριότητες και υπηρεσίες οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση ή στην αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος, όχι όμως απαραίτητα αποκλειστικά σε αυτά.

Ένα πράσινο επάγγελμα μπορεί να είναι χειρωνακτικό, όπως για παράδειγμα η γεωργία και η εξόρυξη ορυκτών πόρων. Μπορεί να είναι όμως και καθαρά πνευματικό όπως η έρευνα και η εκπαίδευση.

Οι πράσινες καριέρες αποτελούν είτε τη μετεξέλιξη ήδη υπαρχόντων συμβατικών επαγγελμάτων είτε είναι νέες ειδικότητες.

Ο περιβαλλοντικός τομέας εμφανίζει διπλό όφελος κατά την άσκηση αυτών των επαγγελμάτων λόγω της άμβλυνσης περιβαλλοντικών προβλημάτων και της παράλληλης οικονομικής ανάπτυξης.

Υπάρχει απαραίτητο εκπαιδευτικό υπόβαθρο για τα πράσινα επαγγέλματα;

Τα πράσινα επαγγέλματα δεν απαιτούν απαραίτητα υψηλό μορφωτικό επίπεδο, αυτό όμως που σίγουρα απαιτούν είναι περιβαλλοντική συνείδηση. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια παρέχουν πολλές ευκαιρίες πράσινης απασχόλησης. Μεταπτυχιακά προγράμματα και σεμινάρια σίγουρα προσδίδουν εξειδίκευση σε θέματα όπως για παράδειγμα η αειφόρος ανάπτυξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

πράσινη οικονομία
Πηγή εικόνας: www.vitainternational.media/en/article/2016/12/14/green-bonds-need-to-be-more-than-marketing-tactic/640/

 

Στο Α’ και στο Βμέρος παρουσιάστηκε η ανάγκη για πράσινα επαγγέλματα και οι προβλέψεις για την άσκησή τους στο μέλλον. Ακόμα, δόθηκαν ως παραδείγματα κάποιες καριέρες στον περιβαλλοντικό τομέα.

Ακολουθούν άλλα τρία παραδείγματα πράσινης απασχόλησης.

Παραδείγματα πράσινων επαγγελμάτων

1. Οικονομολόγος περιβάλλοντος

Οι οικονομολόγοι περιβάλλοντος ασχολούνται με τα Περιβαλλοντικά Οικονομικά, το επιστημονικό πεδίο των οικονομικών που ασχολείται με περιβαλλοντικά ζητήματα. Υπό το πρίσμα τους, η ελεύθερη αγορά αποτυγχάνει να καταμερίσει ορθά και αποδοτικά τους φυσικούς πόρους με αποτέλεσμα τη συσσώρευση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Το συγκεκριμένο πράσινο επάγγελμα μελετά πώς τα οικονομικά κίνητρα βλάπτουν ή ωφελούν το περιβάλλον και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βιώσιμων πολιτικών.

Οι οικονομολόγοι περιβάλλοντος ερευνούν τα οικονομικά περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της κατασκευής σταθμών παραγωγής ενέργειας ή των μέτρων ελέγχου της ρύπανσης. Ακόμα, μελετούν τα οικονομικά των φυσικών πόρων τόσο κατά την εξόρυξη και χρήση τους όσο και κατά την επιστροφή των αποβλήτων στο περιβάλλον. Κάποια άλλοι τομείς είναι τα οικονομικά των βιοκαυσίμων, της διαχείρισης αποβλήτων και άλλων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Ένας οικονομολόγος περιβάλλοντος πραγματοποιεί αναλύσεις κόστους-οφέλους για βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς επίσης εκτελεί και εξελιγμένα προγράμματα περιβαλλοντικής μοντελοποίησης.

Πράσινα επαγγέλματα: Όλα αυτά που δεν ξέρεις – Γ’ Μέρος
Πηγή εικόνας: www.themindfulword.org/2016/sustainable-communities

2. Ειδικός διαχείρισης φυσικών καταστροφών

Ο διαχειριστής φυσικών καταστροφών είναι υπεύθυνος για τη σχεδίαση και τη διαχείριση προγραμμάτων και πόρων ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα, όπως σεισμοί ή πλημμύρες. Σκοπός του συγκεκριμένου επαγγέλματος είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές για τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους.

Οι ειδικοί διαχείρισης φυσικών καταστροφών αξιολογούν και κατανέμουν ορθά τους διαθέσιμους πόρους μεταξύ υπηρεσιών (π.χ. πυροσβεστικοί σταθμοί, ιατρικές υπηρεσίες). Κατά την κρίσιμη στιγμή μιας φυσικής καταστροφής λαμβάνουν αποφάσεις όπως είναι η αναγγελία της εκκένωσης χώρων που κρίνουν ότι είναι απαραίτητο.

Είναι υπεύθυνοι για την απομάκρυνση ρύπων από το έδαφος και τα ύδατα αλλά και για την αντιμετώπιση προβλημάτων μηχανικής μετά από μια φυσική καταστροφή.

Πράσινα επαγγέλματα: Όλα αυτά που δεν ξέρεις – Γ’ Μέρος
Πηγή εικόνας: www.archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx

3. Πράσινος έμπορος

Ένας πράσινος έμπορος επικεντρώνεται στην προώθηση επιχειρηματικών υπηρεσιών ή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Μέρος της δουλειάς του περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και τη συσχέτιση αυτών με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες που ταξινομούνται ως πράσινα στοιχεία. Συχνά διαχειρίζεται και πράσινες εκστρατείες.

Το συγκεκριμένο επάγγελμα εμπλέκεται επίσης στην αγορά ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, του ανταγωνισμού παραγωγής και των περιορισμών μεταφοράς της ενέργειας. Ακόμα, παρακολουθεί την πράσινη βιομηχανία και αναπτύσσει πρωτοβουλίες πωλήσεων για πράσινα προϊόντα όπως συστήματα ηλιακής ενέργειας, προϊόντα βιολογικού καθαρισμού ή προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά.


Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν:

  1. How to Become an Environmental Economist, ανακτήθηκε από www.environmentalscience.org/career/environmental-economist, τελευταία επίσκεψη 30/6/2020
  2. How to Become a Disaster Management Specialist, ανακτήθηκε από www.environmentalscience.org/career/disaster-management-specialist, τελευταία επίσκεψη 30/6/2020
  3. Green Marketer: Job Description & Salary, ανακτήθηκε από study.com/articles/green_marketer_job_description_programs_salary.html, τελευταία επίσκεψη 30/6/2020
  4. Περιβαλλοντικά οικονομικά, ανακτήθηκε από el.wikipedia.org, τελευταία επίσκεψη 30/6/2020
  5. What Do Green Marketers Do (including Their Typical Day At Work), ανακτήθηκε από www.owlguru.com/career/green-marketers/job-description/, τελευταία επίσκεψη 30/6/2020
  6. Green job, ανακτήθηκε από en.wikipedia.org/wiki/Green_job, τελευταία επίσκεψη 30/6/2020
  7. Τα 7 «πράσινα» επαγγέλματα με προοπτικές, ανακτήθηκε από www.epixeiro.gr/article/13142, τελευταία επίσκεψη 30/6/2020
  8. Ποια είναι τα «πράσινα» επαγγέλματα που δίνουν διέξοδο στην ανεργία, ανακτήθηκε από www.iefimerida.gr, τελευταία επίσκεψη 30/6/2020

Λίγα λόγια για τον συντάκτη

Μαριάννα Τρίφωνα

Βιολόγος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Αθηναία, ενθουσιώδης με τη θαλάσσια ζωή, κολλημένη στην επίτευξη της βιωσιμότητας. Επικοινωνία: triphonamarianna@gmail.com

Εβδομαδιαία ενημέρωση απο το maxmag στο email σου

Η ενημέρωση σου, για όλα τα θέματα, επί παντός επιστητού, είναι προτεραιότητα για μας στο MAXMAG. Αυτός είναι κ ο λόγος, για τον οποίο κάθε εβδομάδα οι συντάκτες μας θα επιλέγουν τα 15 σημαντικότερα άρθρα, από όλες τις στήλες του περιοδικού και θα φροντίζουμε να τα λαμβάνεις απευθείας στο email σου. Όλες οι σημαντικές ειδήσεις θα σε περιμένουν να τις ανοίξεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι μια εγγραφή στο Newsletter μας. Τι περιμένεις λοιπόν;