“ΠΑΡΑΘΥΡΑ” Διαδικτυακές παραστάσεις Θεάτρου Playback από την ομάδα Playback Ψ 

  “ΠΑΡΑΘΥΡΑ”  Διαδικτυακές παραστάσεις Θεάτρου Playback  από την ομάδα Playback Ψ  Όταν έπαυσαν οι θεατρικές σκηνές, ξεκίνησε μια μεγάλη κουβέντα.