“Υπερπολύτιμο νερό” στο World Water Museum και το Ιστορικό Μουσείο Ύδρας

Το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας μετά την ανάπτυξη μιας σύγχρονης διαδραστικής, μουσειακής εμπειρίας στα πλαίσια ενός συμμετοχικού, ανοιχτού Μουσείου με κεντρικό