Διάσημες γυναίκες σε “ανδρικά” επαγγέλματα

Στην εποχή μας βλέπουμε όλο και περισσότερο γυναίκες σε ανδρικά επαγγέλματα. Ευτυχώς οι εποχές έχουν αλλάξει και όλο και περισσότερες