Είδαμε σε θερινό σινεμά: Quo Vadis Aida?

Εγκαινιάζοντας την παρούσα στήλη «Είδαμε σε θερινό σινεμά», όπου παρακολουθούμε να σχολιάσουμε διαλεκτές ταινίες, ανάμεσα σε αρκετές επιλογές που παρακολουθούμε