Εμμανουήλ Κριαράς: Ο σπουδαίος νεοελληνιστής φιλόλογος

Ο Εμμανουήλ Κριαράς ήταν ένας πολυγραφότατος Έλληνας φιλόλογος και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Υπέρμαχος του δημοτικισμού και του μονοτονικού συστήματος

Ιουστινιανός

Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και το νομοθετικό του έργο

Ο Ιουστινιανός υπήρξε σημαντική προσωπικότητα του παρελθόντος, καθώς διετέλεσε αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το διάστημα 527-565 μ.Χ.. Έμεινε γνωστός στην