Νέα έρευνα δείχνει ότι οι ωκεανοί θα αρχίσουν να εκπέμπουν επικίνδυνους χλωροφθοράνθρακες

Προβλέψεις της έρευνας Οι ωκεανοί αποτελούν ένα τεράστιο αποθετήριο για τα ατμοσφαιρικά αέρια, συμπεριλαμβανομένων και των χλωροφθορανθράκων (CFCs), ενώσεων που