διατροφή και χαπ

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Διατροφή

`   Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι ένας γενικός ορισμός που υποδεικνύει την παρουσία χρόνιας βρογχίτιδας ή εμφυσήματος. Ως κύριο