Αυτισμός: Χαρακτηριστικά και αιτίες της διαταραχής

Είναι κοινά αποδεκτό πως ο αυτισμός είναι μια βαριά διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, δηλαδή μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που εμφανίζεται στα πρώτα

Γονική αποδοχή και απόρριψη: Οι επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή

Τα ψήγματα που αφήνει η σχέση μας με τους γονείς μας στην παιδική ηλικία είναι σαφώς εμφανή στις σχέσεις που