Σούζυ

Η Σούζυ ερχότανε στο μπαρ κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πολύ σπάνια κάποιες Κυριακές και πάντοτε σε ιδιαίτερες περιστάσεις, μα μόνο