Η επίδραση των ηφαιστειακών εκρήξεων στο κλίμα του πλανήτη

Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ηφαιστειακές εκρήξεις προκαλούν μεταβολές της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. Γενικότερα, επιδρούν σημαντικά στο κλίμα