Διάστημα
Διάστημα

Σπάνια Γη: Ο κανόνας της Χρυσομαλλούσας

Κάθε χρόνο εντοπίζονται όλο και περισσότεροι εξωπλανήτες. Πλανήτες, δηλαδή, που θα μπορούσαν να κατοικηθούν, καθώς έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη Γη. Μετά από χρόνια διαστημικής εξερεύνησης, σε κανέναν πλανήτη δεν έχει βρεθεί οποιαδήποτε μορφή ζωής. Η Γη είναι ένας  εξαιρετικά σπάνιος πλανήτης. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά αυτά που καθιστούν την τόσο σπάνια Γη […]