Κεφάλαιο 45: Αστυνομικός Κεφάλαιο 46: Αστυνομικός Κεφάλαιο 47: Τζον Κεφάλαιο 48: Τζον

45 Αστυνομικός   Είχα την αίσθηση ότι ο εαυτός μου κατακερματίστηκε και δεν έμεινε τίποτα παρά μόνο σκοτάδι.   Όμως