Ψύχωση της Covid-19: Μια νέα νευροψυχιατρική κατάσταση;

 Η παγκόσμια εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και της Covid-19 έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον και ανησυχία λόγω της αυξημένης μολυσματικότητας, θνησιμότητας και