Η οριοθέτηση της δυσλεξίας στη σημερινή εποχή: Μία σύντομη ανασκόπηση

Εισαγωγή Οι μελέτες για την οριοθέτηση της δυσλεξίας ξεκίνησαν ήδη από τον 19ο αιώνα όπως είχα αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο.

Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας ή αλλιώς ψυχοπάθεια στο κοινωνικό πλαίσιο

  Εισαγωγή Η ψυχοπάθεια και ο συνώνυμος όρος της κοινωνιοπάθεια τη σημερινή εποχή ορίζεται ως ‘αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας’ (DSM-5). Η

δυσλεξία

Η αρχική αντίληψη και οριοθέτηση της δυσλεξίας: Μια σύντομη ανασκόπηση

Εισαγωγή Οι αντιλήψεις που υφίστανται τη σημερινή εποχή για τη δυσλεξία είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που υπήρχαν τα πρώτα

Αλκοόλ: Οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την κατανάλωσή του

  Τη σημερινή εποχή, έχει παρατηρηθεί αυξημένη οικονομική δαπάνη που γίνεται όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να