Κοινωνική Ψυχολογία
Intersex
Κοινωνική Ψυχολογία

Intersex άτομα: Παρεμβάσεις και δικαιώματα

  Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν έχουν γνώση του όρου Intersex. Ποιοι είναι λοιπόν οι άνθρωποι που προσδιορίζονται με τον όρο Intersex; Τι είναι Intersex; Είναι ένας όρος που καλύπτει πολλά επιμέρους στοιχεία. Τα Intersex άτομα έρχονται στον κόσμο με χαρακτηριστικά φύλου που είναι είτε θηλυκά, είτε αρσενικά, είτε όχι απολύτως θηλυκά ή αρσενικά ή […]

Κοινωνική Ψυχολογία
Gender
Κοινωνική Ψυχολογία

Φύλα και ταυτότητες διάκρισης: Αναφορά στην Judith Butler

    Συχνά ακούμε για τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στα φύλα των ατόμων. Ωστόσο, λίγοι είναι αυτοί που πλησιάζουν το θέμα επιστημονικά. Σύγχρονες μελέτες της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας, που ασχολούνται με το θέμα της διάκρισης του φύλων και της ταυτότητας του ατόμου, τα διαχωρίζουν σε βιολογικό φύλο (sex) και σε κοινωνικό φύλο (gender). […]