Κοινωνική Ψυχολογία
Κοινωνική Ψυχολογία

Burnout Syndrome: τo σύνδρομο των σύγχρονων κοινωνιών

Χρήμα, επαγγελματική ανέλιξη, κοινωνικό status, υλικός ευδαιμονισμός. «Αξίες» ή επίπλαστες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου που κοπιάζει ασθματικά να καλύψει μέσα από την υπερεργασία. Στον αντίποδα αυτών, οι εξοντωτικές ώρες εργασίας, οι πιεστικές συνθήκες, το έντονο στρες. Το τίμημα που πληρώνει είναι βαρύ, θυσιάζει τον ελεύθερο του χρόνο, διακυβεύονται οι διαπροσωπικές του σχέσεις, υφίσταται συναισθηματική και […]