Φύση και συναισθηματικής αποφόρτισης

Επιστροφή στη φύση: Συναισθηματική αποφόρτιση για παιδιά και ενήλικες

Η ανθρώπινη οντότητα συνδέεται στενά με το φυσικό περιβάλλον. Από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του ανθρώπου, η φύση είναι