Η πνευματική αναζήτηση του Χριστιανού μέσα από τέσσερα βιβλία

Η πνευματική αναζήτηση του Χριστιανού μέσα από τέσσερα βιβλία

  Τα τέσσερα βιβλία του συγγραφέα Κυριάκου Μαρκίδη, αποτελούν ύμνο για τον Χριστιανισμό. Η Χριστιανική πνευματική αναζήτηση ξεδιπλώνεται στις σελίδες