Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή

Η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών αναδεικνύει τα προτερήματά της δυσλεξίας

Η δυσλεξία συνιστά έναν τύπο μαθησιακής δυσκολίας. Κυρίως, εμφανίζεται εξαιτίας της ιδιόμορφης επεξεργασίας των πληροφοριών στον εγκέφαλο. Συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί πως  οι πληροφορίες στα άτομα με δυσλεξία τίθενται υπό επεξεργασία σε διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου, εν αντιθέσει με άτομα που δεν εμφανίζουν παρόμοιες μαθησιακές δυσκολίες. Μάλιστα, τεχνικές εγκεφαλικής απεικόνισης πιστοποιούν τον εν λόγω ισχυρισμό. Η […]

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Πρωτόκολλο Wilbarger: Εργοθεραπευτική παρέμβαση στον αυτισμο

Το πρωτόκολλο Wilbarger είναι μία θεραπευτική τεχνική και απευθύνεται σε άτομα που εμφανίζουν αισθητηριακή αμυντικότητα. Κυρίως ενδείκνυται σε άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, τα οποία παρουσιάζουν υπερδιεγερσιμότητα ή εμφανή παθητικότητα σε εξωτερικά ερεθίσματα. Η μέθοδος Wilbarger εφαρμόζεται με βασικό γνώμονα τη θετική αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα Therapressure και τη κατάρτιση […]

Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή

Ο ρόλος της μνήμης εργασίας στις μαθησιακές δυσκολίες

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μία ομάδα ανθρώπων στο γραπτό και προφορικό λόγο (Samuel Kirk, 1962). Συγκεκριμένα, εντοπίζονται προβλήματα στο λόγο, την ομιλία, την ανάγνωση, την γραφή και την αριθμητική. Ειδικοί έχουν κατηγοριοποιήσει τις μαθησιακές δυσκολίες με βάση τον παράγοντα εμφάνισης των δυσκολιών αυτών. Για παράδειγμα, υπάρχουν οι εγγενείς δυσκολίες, που […]

ΔΕΠΥ
ΔΕΠΥ

Έρευνα στη ΔΕΠΥ: Τύποι δεσμού και γονεϊκές πρακτικές

Έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα μελετώντας τους τύπους δεσμού που διαμορφώνονται μεταξύ γονέων και παιδιών με ΔΕΠΥ. Επισημαίνεται πως οι γονεϊκές πρακτικές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τύπο δεσμού που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Η έρευνα βασίστηκε στη θεωρία της προσκόλλησης του Bowlby. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Bowlby η θεωρία της προσκόλλησης αναφέρεται στον […]

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Μαρία Μαργαρίτη: Μητέρα ενός αριστούχου παιδιού με αυτισμό

Η κυρία Μαρία Μαργαρίτη είναι μία μαμά ενός παιδιού με αυτισμό. Μαθαίνουμε κατά καιρούς πολλά πράγματα για τα χαρακτηριστικά του αυτισμού. Ήδη από την δεκαετία του 70΄, όπου το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται προς την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία, σημειώνεται εντατικότερη ευρεία ενημέρωση. Οι άνθρωποι όλο και περισσότερο γνωρίζουν ότι πρόκειται για μία διάχυτη αναπτυξιακή […]

Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή

Θεωρία απόδοσης αιτίων και μαθησιακές δυσκολίες

Η θεωρία απόδοσης αιτίων ή αλλιώς αιτιακής απόδοση έχει αναλυθεί εκτενώς στη Κοινωνική Ψυχολογία. Συνιστά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποδίδουν αίτια στα γεγονότα. Σύμφωνα με τον Heider (1958), υποστηρίζεται πως ο τρόπος που το άτομο αποδίδει αίτια σε συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς, καθορίζει και την ίδια συμπεριφορά. Για παράδειγμα, στη θεωρία απόδοσης αιτίων […]

Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή

Κοινωνικοποίηση: Δραστηριότητες για παιδιά με νοητική αναπηρία

Η κοινωνικοποίηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση της προσωπικής ταυτότητας του ατόμου.  Μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης το άτομο διαμορφώνει την έννοια του εαυτού. Ο «άλλος» αποτελεί τον καθρέφτη του εαυτού μας και παράλληλα τον παράγοντα διαμόρφωσής του. Η κοινωνικοποίηση συντελείται στα πρώτα στάδια της ζωής του ατόμου. Το άτομο αφομοιώνει έτσι τις θεμελιώδεις αξίες και […]

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Συννοσηρότητα στον Αυτισμό

Σύμφωνα με έρευνες αποδεικνύεται πως η συννοσηρότητα στον αυτισμό είναι χαρακτηριστική. Ο αυτισμός μπορεί να συνυπάρχει με σύνδρομα, νευρολογικές διαταραχές και ψυχιατρικά νοσήματα. Πιο συγκεκριμένα, άτομα με αυτισμό εμφανίζουν ενδείξεις νοητικής καθυστέρησης. Μάλιστα, εκτιμάται πως το 1/3 των ατόμων με αυτισμό αντιμετωπίζουν νοητικά προβλήματα. Σχεδόν το ίδιο ποσοστό ατόμων παρουσιάζουν συμπτώματα ΔΕΠ-Υ. Φυσικά, όπως αναφέρθηκε, […]

Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή

Ο Βαγγέλης Αυγουλάς μιλάει για την οπτική αναπηρία σε συνθήκες πανδημίας

Ο κ. Βαγγέλης Αυγουλάς είναι ένας άνθρωπος με οπτική αναπηρία. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία κλήθηκε να μιλήσει τόσο για την αναπηρία του όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στα πλαίσια των τρεχόντων εξελίξεων σχετικά με τη πανδημία. Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός πως ο αποκλεισμός και η καταπίεση που μερικοί άνθρωποi […]

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Παιγνιοθεραπεία: Το παιχνίδι ως μέσο θεραπείας και αγωγής στον αυτισμό

Η παιγνιοθεραπεία είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στην αρχή πως το παιχνίδι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό λειτουργικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Το παιχνίδι αποτελεί ένα βασικό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Μέσα από την παιγνιοθεραπέια, λοιπόν, επιτυγχάνεται η συναισθηματική έκφραση και η εξερεύνηση του εξωτερικού και εσωτερικού κόσμου του παιδιού. Επίσης, συνιστάται ως […]

Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή

Συνεκπαίδευση: Έρευνα για τα πλεονεκτήματα που έχει στα παιδιά με σύνδρομο Down

Τα τελευταία χρόνια στην εκπαιδευτική κοινότητα, εγείρονται προβληματισμοί σχετικά τα οφέλη που παρουσιάζει η συνεκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία. Αρχικά, αξίζει να πούμε πως ο θεσμός της συνεκπαίδευσης υλοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ειδική Αγωγή και Συνεκπαίδευση, διαπιστώνεται πως σε 28 χώρες, […]

Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή

Διαφορές ανάμεσα στον Αυτισμό και το σύνδρομο Asperger

Πολλές φορές ακούμε για διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, για αυτισμό, για διαταραχή αυτιστικού φάσματος και για σύνδρομο Asperger. Ποιος είναι ο κατάλληλος όρος που προσδιορίζει καλύτερα τον αυτισμό και σε ποια κατηγορία κατατάσσεται το σύνδρομο Asperger; Από το 2013 χρησιμοποιείται επίσημα ο όρος Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Στον όρο αυτόν συγκαταλέγονται οι διαταραχές του αυτισμού και […]

Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή

Άτομο με σύνδρομο Down αναδεικνύεται πρωταθλητής Ironman

Είναι γνωστό πως η νοητική καθυστέρηση αποτελεί χαρακτηριστικό σύμπτωμα των ατόμων με σύνδρομο Down, η οποία κυμαίνεται από ελαφριά έως βαριά. Εντοπίζονται διαφοροποιήσεις στο επίπεδο της λογικής και της κριτικής σκέψης. Ακόμη τα άτομα με σύνδρομο Down διαφέρουν και στο βαθμό της λειτουργικότητας της βραχύχρονης μνήμης, καθώς και στο βαθμό ανάπτυξης του λόγου και της […]

ΑμεΑ
ΑμεΑ

To ρομπότ Pepper στο Παπαγεωργίου αποκλειστικά για παιδιά με αυτισμό

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διεξάγεται ένα πρωτοποριακό έργο που απευθύνεται στα παιδιά με αυτισμό με πρωταγωνιστή το ρομπότ Pepper. Πιο συγκεκριμένα, το ρομπότ Pepper έρχεται σε επαφή με παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ώστε να τους διδάξει τη διαδικασία των χρηματικών συναλλαγών. Οι ηλικίες των παιδιών πρέπει να είναι από 7 έως 12 ετών. […]

ΑμεΑ
ΑμεΑ

Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2021: Ο δήμος της Κομοτηνής διεκδικεί τη διάκριση

Ο δήμος της Κομοτηνής, στα πλαίσια ανάδειξης ευρωπαϊκών πόλεων που διακρίνονται για τις εξαιρετικές δράσεις στο ζήτημα της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, διεκδικεί το βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2021. Το βραβείο Προσβάσιμης Πόλης αποτελεί ένα καθιερωμένο θεσμό από το 2010. Από τότε και στο εξής πολλές πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν μέρος για την αναγνώριση των προσπαθειών […]

ΑμεΑ
ΑμεΑ

Ζάππειο: Προσβάσιμη παιδική χαρά σε παιδιά με αναπηρικό αμαξίδιο

Στην Ελλάδα ξεκίνησε μία σημαντική δράση καθιστώντας τις παιδικές χαρές προσβάσιμες για παιδιά με αναπηρικό αμαξίδιο. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει το ισότιμο δικαίωμα των παιδιών στη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Συγκεκριμένα, στο Ζάππειο κατασκευάστηκε μια παιδική χαρά προσβάσιμη στα παιδιά με αναπηρικό αμαξίδιο, η οποία δεν ακολουθεί τα ισχύοντα μέχρι τώρα πρότυπα σχεδιασμού των παιδικών […]

ΑμεΑ
ΑμεΑ

Μαθήματα αυτόνομης κατάδυσης για ΑμεΑ

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα κοινωνικές ομάδες και τυπικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται σε παραθαλάσσιους οικισμούς δίνοντας την ευκαιρία στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν σε θαλάσσιες δραστηριότητες. Με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, τα ΑμεΑ μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα αυτόνομης κατάδυσης. Στην Αττική και σε νησιά όπως στην […]

ΑμεΑ
ΑμεΑ

Σύρος: Διασφάλιση προσβασιμότητας σε ΑμεΑ

Το ζήτημα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία απασχολεί έντονα την κοινωνία. Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία επικυρώθηκε το 2008. Η εν λόγω Σύμβαση συνιστά μια διεθνή νομοθεσία που συμβάλλει στην κατίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΑμεΑ στη πράξη. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία συνιστάται η ομαλή ένταξη και […]

ΑμεΑ
ΑμεΑ

Ναύπλιο: Ειδικός σχεδιασμός για τη πρόσβαση των ΑμεΑ στις παραλίες

Tα τελευταία χρόνια η πρόσβαση των ΑμεΑ έγινε αντικείμενο κοινού προβληματισμού. Παρατηρείται πως τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν προβλήματα “προσβασιμότητητας” σε δομές και υπηρεσίες. Στερούνται σημαντικά πράγματα λόγω της αδυναμίας πρόσβασης σε περιβάλλοντα. Σήμερα, τα ζητήματα της αναπηρίας καθίστανται ως αναπόσπαστο μέρος των στρατηγικών της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπογραμμίζεται η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των […]

ΑμεΑ
ΑμεΑ

Πρώτη λειτουργία σταθμού βιντεοεπικοινωνίας για τα άτομα με βαρηκοΐα ή κώφωση

Τα άτομα με βαρηκοΐα ή κώφωση αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις που αδυνατούμε να κατανοήσουμε. Η γλώσσα ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας στην περίπτωση αυτή ενίοτε δεν εξυπηρετεί την ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση. Είναι γνωστό πως η νοηματική γλώσσα αποτελεί τη καθιερωμένη μέθοδος επικοινωνίας τους. Έχει διαπιστωθεί πως είναι ελάχιστος ο αριθμός των ανθρώπων στην Ελλάδα που μαθαίνει […]

ΑμεΑ
ΑμεΑ

Ένα κορίτσι με αυτισμό αποκαλύπτει τις «κρυφές» πτυχές του αυτισμού με εστίαση στο γυναικείο φύλο

Κατά καιρούς έχει διαπιστωθεί πως τα συμπτώματα που παρουσιάζει ένα κορίτσι με αυτισμό τείνουν να αποκλίνουν από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που παρουσιάζει ένα αγόρι με αυτισμό. Χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής οι παράγοντες που διαφοροποιούν ως προς τη συμπτωματολογία τα δύο φύλα. Η συμπεριφορά που εκδηλώνει ένα κορίτσι με αυτισμό καθιστά δύσκολη τη διάγνωση. Για το λόγο […]

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Παιδί με ΔΑΦ: Απειλή για έξωση στην οικογένεια

Ένα άκρως λυπηρό περιστατικό διαδραματίστηκε στα Πηγάδια της Ξάνθης με μια οικογένεια που μεγαλώνει ένα παιδί με ΔΑΦ. Αναφέρεται πως οι ένοικοι της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει το παιδί με την οικογένειά του ενοχλούνται από το θόρυβο που ενδεχομένως προκαλεί. Για το λόγο αυτό, η οικογένεια απειλείται πως θα τους γίνει έξωση. Ο πατέρας του […]

ΑμεΑ
ΑμεΑ

Υπόσχεση για μια καλύτερη ζωή σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση

  Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, με τη σημαντική συνδρομή της bwin αναλαμβάνει ένα σημαντικό έργο για να βοηθήσει τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Στο μυαλό όλων αυτών που συμβάλλουν σε αυτή τη προσπάθεια εγκαθιδρύεται η εξής πεποίθηση: Τα άτομο με εγκεφαλική παράλυση δεν διαφέρει από τους υπόλοιπους ανθρώπους. «Δεν ξέρεις ποιος είμαι; Είμαι ένας […]

ΑμεΑ
μέθοδος ABA
ΑμεΑ

Τί είναι η μέθοδος ABA;

Η μέθοδος  ABA(ή αλλιώς εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς) είναι μία πρακτική που εφαρμόζεται στα άτομα που χρήζουν ειδικής αγωγής. Αναλυτικότερα, η εν λόγω μέθοδος ανάγεται  στη συμπεριφοριστική θεώρηση, η οποία πρεσβεύει  την άποψη πως η μάθηση παράγεται μέσω της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον. Υποστηρίζεται, ακόμη, πως η κατάλληλη χρήση ενισχυτών συμβάλλει καθοριστικά στη τροποποίηση […]