Πηγή: https://antikleidi.com/2016/12/15/sklabia-i-eleftheria/

Ελευθερία: Ποιος είναι υπεύθυνος τελικά για την ελευθερία μας

Ελευθερία και Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία Ένας από τους κατεξοχήν πυλώνες γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται η θεωρία της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας είναι