Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα στη σχολική τάξη

  Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) αναφέρεται σε παιδιά και άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως παρορμητικά, υπερκινητικά, απρόσεκτα. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό τους αυτό επηρεάζει την κοινωνική και εκπαιδευτική τους εξέλιξη και επιτυχία. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται έγκυρα και αποτελεσματικά. Η ΔΕΠ-Υ μπορεί να εκδηλωθεί […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Τα κριτήρια καθορισμού των προβλημάτων συμπεριφοράς

  Οι εκπαιδευτικοί, εξαιτίας της φύσεως του επαγγέλματός τους, έρχονται καθημερινά σε επαφή με πλήθος παιδιών. Έτσι, είναι ικανοί να εντοπίσουν τυχόν διαφοροποιήσεις στις συμπεριφορές τους και να προχωρήσουν σε περαιτέρω αξιολόγηση. Ως πρόβλημα στη συμπεριφορά νοείται μια συγκεκριμένη δράση την οποία εμφανίζει το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με υψηλή ένταση. Ωστόσο, παρά […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Γλωσσική ανάπτυξη και κατανόηση στα δίγλωσσα παιδιά

  Η ύπαρξη παιδιών μεταναστευτικής βιογραφίας μέσα στις σχολικές τάξεις είναι πλέον συχνό φαινόμενο. Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και γενικότερα τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών οφείλουν να γνωρίζουν τις γλωσσικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες που αναμένεται να κατακτήσουν τα δίγλωσσα παιδιά σε κάθε ηλικιακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, θα δομήσουν κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα σπουδών […]

Podcasts
Podcasts

Οριοθέτηση κανόνων και διαπαιδαγώγηση

Πολύ συχνά οι γονείς δυσκολεύονται να πουν «όχι» στα παιδιά τους ή να βάλουν σε εφαρμογή τους κανόνες και τα όρια που θα ήθελαν. Ωστόσο, είναι αποδεδειγμένο πως τα όρια προσφέρουν στα παιδιά το αίσθημα της ασφάλειας και τα βοηθούν να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους. Λόγοι για τους οποίους οι γονείς δυσκολεύονται να θέσουν όρια: […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Αξιολόγηση της εξατομικευμένης διδασκαλίας

  Η εξατομικευμένη διδασκαλία σχετίζεται με την υιοθέτηση ειδικών ρυθμίσεων σε διάφορες διαστάσεις της διδασκαλίας. Οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να αφορούν τις διδακτικές μεθόδους, τις τεχνικές παρουσίασης της ύλης, το είδος των υλικών, τις εξεταστικές διαδικασίες κ.α. Σκοπός της εξατομικευμένης διδασκαλίας είναι να προσαρμόζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναμίες ενός μαθητή, […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Σχέση μαθησιακού στιλ και μεθόδων διδασκαλίας

  Είναι ευρέως γνωστό και αποδεδειγμένο μέσα από επιστημονικές έρευνες ότι δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές με τον ίδιο τρόπο. Διαφορετικές διδακτικοί μέθοδοι έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα στον κάθε μαθητή. Προκειμένου η διδασκαλία να είναι αποτελεσματική, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να διερευνά το μαθησιακό στιλ των μαθητών του και να αξιολογεί το κατά πόσο οι μεθοδολογικές […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  Έντονες είναι οι αντιπαραθέσεις σχετικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία προβλέπει την ταυτόχρονη διδασκαλία μαθητών που βρίσκονται στη σχολική τάξη και μαθητών που παρακολουθούν το μάθημα από το σπίτι. Με βάση την υπουργική απόφαση, προβλέπεται η χρήση σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές που δεν μπορούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Συνεργασία σχολείου – οικογένειας

  Με βάση το θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων, η συνεργασία σχολείου και οικογένειας γίνεται σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, μέσω μηνιαίων ενημερωτικών συναντήσεων, δημιουργία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κτλ. Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας είναι οριοθετημένες και ξεκάθαρες, πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα που δυσκολεύουν τη λειτουργία του […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Πολιτισμικός πλουραλισμός μέσα στις σχολικές τάξεις

  Ο πολιτισμικός πλουραλισμός μέσα στις σχολικές τάξεις είναι σύνηθες φαινόμενο εδώ και αρκετά χρόνια. Η άφιξη μεταναστών και προσφύγων επηρεάζει ραγδαία τη σύσταση της κοινωνίας, αλλά και των σχολικών τάξεων. Στοχεύοντας στη δημιουργία μιας σύγχρονης διαπολιτισμικής κοινωνίας, γίνονται προσπάθειες για παροχή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Παράγοντες που επιδρούν στην επίδοση μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

To σχολειοφοβικό παιδί

  Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν την αρνητική στάση των παιδιών απέναντι στο σχολείο. Ειδικότερα στις μικρότερες τάξεις και κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές αντιμετωπίζουν έντονο άγχος και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο περιβάλλον του σχολείου. Η πρωταρχική αιτία του φόβου των παιδιών σχετίζεται με την προσκόλληση που έχουν […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Σχολικοί ηγέτες και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι εκείνη που στοχεύει στην προώθηση της σχολικής επιτυχίας όλων ανεξαιρέτως των μαθητών. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία σύγχρονων διαπολιτισμικών κοινωνιών, οι οποίες θα αποτελούνται από ανθρώπους που σέβονται και εκτιμούν τους γύρω τους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, το φύλο, την καταγωγή, τη γλώσσα κτλ. Το σχολείο είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας για […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Αντιμετώπιση της παιδικής κατάθλιψης

  Η κατάθλιψη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρεάζει ανθρώπους κάθε ηλικίας. Ορίζεται ως επίμονη εμπειρία θλιμμένης ή ευερέθιστης διάθεσης. Τα άτομα με τη συγκεκριμένη διαταραχή έχουν χάσει την ικανότητα να βιώνουν ευχαρίστηση σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες που εκτελούν. Πέραν αυτού αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν συναισθήματα, σκέφτονται και δρουν. […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Χαρισματικά παιδιά μέσα στη σχολική τάξη

Χαρισματικά παιδιά μέσα στην τάξη νοούνται εκείνα, που εμφανίζουν ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα. Ωστόσο, η χαρισματικότητα δεν αποτελεί αυτόματα εγγύηση για μαθησιακή επιτυχία. Η εκδήλωση των ικανοτήτων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η ενθάρρυνση από την οικογένεια, οι δυνατότητες που προσφέρει το σχολείο, ακόμα και τα ήθη και έθιμα της εκάστοτε κοινωνίας. Θετικά χαρακτηριστικά […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Αυτοεκτίμηση των παιδιών μέσα στη σχολική τάξη

«Αυτοεκτίμηση είναι το βίωμα ότι είμαι ικανός να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις της ζωής και ότι αξίζω την ευτυχία.» (NCSE, USA, 1992) Η έννοια της αυτοεκτίμησης θεμελιώνεται με την αίσθηση της ικανότητας και την αίσθηση της αξίας. Η έννοια της ικανότητας αφορά την πεποίθηση του ατόμου ότι μπορεί να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να παίρνει […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Αντιμετώπιση της ανυπακοής στο σχολείο

Η ανυπακοή ή αλλιώς η μη συμμόρφωση προς τους κανόνες είναι ένα συχνό φαινόμενο στο χώρο του σχολείου. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι μαθητές οδηγούνται στη διεύθυνση είναι η ανυπακοή προς τους κανόνες και η έλλειψη σεβασμού. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να εκδηλώνεται με ενεργητικό ή παθητικό τρόπο, αλλά πάντοτε είναι εσκεμμένη και […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των παιδιών

Ως αξιολόγηση της συμπεριφοράς εννοούμε τη συλλογή, την ταξινόμηση και την εκτίμηση πληροφοριών για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στην περίπτωση των παιδιών η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των συμπεριφορικών προβλημάτων είναι καίριας σημασίας, καθώς με την κατάλληλη παρέμβαση πολλά από αυτά μπορούν να ξεπεραστούν. Ο εκπαιδευτικός περνώντας αρκετές ώρες της ημέρας με τα παιδιά, είναι αυτός […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Οι επιπτώσεις της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά

  Ως τηλεοπτική βία νοείται η βία που παρουσιάζεται μέσα από προγράμματα της τηλεόρασης. Η παρακολούθηση σκηνών βίας μπορεί να φέρει πολλαπλά ανεπιθύμητα αποτελέσματα, ειδικότερα σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το πραγματικό από το φανταστικό. Σύμφωνα με τον Harris (1989), το μέσο παιδί στην Αμερική μέχρι την ηλικία […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Διαχείριση σχολικών συγκρούσεων από τους εκπαιδευτικούς

Καθημερινά, οι εκπαιδευτικοί γίνονται μάρτυρες πολλών συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθητές. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γνωρίζουν πως θα τις αντιμετωπίσουν, ώστε η σύγκρουση να αποτελέσει μία εποικοδομητική εμπειρία για τα παιδιά και να τους διδάξει με ποιο τρόπο μπορούν να λύνουν τις διαφωνίες τους. Προϋπόθεση για τη μετατροπή της σύγκρουσης σε εποικοδομητική εμπειρία είναι […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση

Η διγλωσσία ή ακόμα και η πολυγλωσσία είναι συχνό φαινόμενο των σύγχρονων κοινωνιών. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να μιλούν πάνω από μία γλώσσες για διάφορους λόγους, όπως η μετανάστευση, η ύπαρξη γονιών από διαφορετικές χώρες, οι επαγγελματικές προοπτικές κτλ. Για το λόγο αυτό η ύπαρξη της δίγλωσσης εκπαίδευσης στα σχολεία κρίνεται απαραίτητη. Μορφές διγλωσσίας: Η διγλωσσία […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Σχολικός ηγέτης και συμπεριληπτικό σχολείο

  Σχολικός ηγέτης και συμπεριληπτικό σχολείο, δύο έννοιες οι οποίες πρέπει να αποσαφηνιστούν πριν συζητηθεί η σύνδεσή τους. Γίνεται λόγος για σχολικό ηγέτη και όχι σχολικό διευθυντή, καθώς ο ηγέτης πέρα από διευθυντικές και οργανωτικές αρμοδιότητες εμπνέει το προσωπικό του σχολείου, μοιράζεται τους στόχους του και λειτουργεί δημοκρατικά, ακούγοντας τις απόψεις των υπολοίπων και δίνοντάς […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Στερεότυπα και προκαταλήψεις στην εκπαίδευση

Η εκπαίδευση οφείλει να αμβλύνει την κοινωνική αδικία και να αντιμετωπίζει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές πολιτικές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, συχνά συμβάλλουν στη διαιώνισή τους. Το στερεότυπο «είναι η αναπαράσταση ενός αντικειμένου που, λίγο ως πολύ, αποκομμένη από την αντικειμενική του πραγματικότητα, είναι κοινή και σταθερή ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνικής […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Μοντέλα διαχείρισης του πολιτισμικού πλουραλισμού

Στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες ο πολιτισμικός πλουραλισμός αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους. Άλλοτε οι μειονότητες αντιμετωπίζονται απαξιωτικά και άλλοτε γίνονται προσπάθειες ένταξής τους στην κοινωνία. Ο τρόπος με τον οποίο οι κρατικοί φορείς, αλλά και οι γηγενείς, αντιμετωπίζουν τον πλουραλισμό, επηρεάζει και τον τομέα της εκπαίδευσης. Εφόσον η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού μεταβάλλεται, είναι αναγκαία η επίτευξη […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Η ενεργός συμμετοχή των μεταναστών γονιών στο σχολείο

  Η ενεργός συμμετοχή των μεταναστών γονιών, αλλά και των γηγενών στο σχολείο είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών. Τους παρέχει κίνητρα μάθησης και βελτιώνει τη σχέση γονέα- παιδιού. Στην ελληνική βιβλιογραφία συναντάται ως γονεϊκή συμμετοχή και αναφέρεται σε σχέσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσονται ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες των παιδιών. […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

«Φωνές» των παιδιών: 5 τεχνικές ενδυνάμωσης τους

«Φωνές» των παιδιών νοούνται οι απόψεις, οι αντιλήψεις και τα πιστεύω τους. Οι «φωνές» των παιδιών θεωρούνται ιδιαιτέρως σημαντικές για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και για την εξέλιξη τους σε σχολεία, τα οποία σέβονται και λαμβάνουν υπόψη όλα τα παιδιά.  Με βάση τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (1989) τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν […]