Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Οικοσυστημική προσέγγιση και προβλήματα συμπεριφοράς

  Η οικοσυστημική προσέγγιση προσπαθεί να εξηγήσει τον τρόπο ανάπτυξης του ατόμου και τις διάφορες συμπεριφορές του, αλλά και πως αυτές επηρεάζονται από τα συστήματα μέσα στα οποία δρα και εκδηλώνει τις εκάστοτε συμπεριφορές. Οικοσυστήματα: Με τον όρο οικοσύστημα νοείται ένας συγκεκριμένος φυσικός ή κοινωνικός χώρος σε μια δεδομένη στιγμή, στον οποίο συντελείται μια δραστηριότητα. […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Επιτυχημένες ενταξιακές πρακτικές στο σχολείο

Η ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε αυτές αφορούν αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες, είτε νοητική καθυστέρηση και άλλα σύνδρομα, στο συνηθισμένο σχολείο δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Η φοίτηση των παιδιών αυτών στο σχολείο δεν έχει στόχο να αλλάξει το παιδί, καθώς η αναπηρία δεν θα πάψει να υπάρχει. Αντιθέτως, η επιτυχημένη ένταξη […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Οφθαλμοκίνηση και τεστ Παυλίδη

Μέσα από το τεστ Παυλίδη έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε και να καταγράψουμε την κίνηση των ματιών του εξεταζόμενου (οφθαλμοκίνηση), ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη διαταραχής ελλειμματικής προσοχής ή/ και υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ) και η δυσλεξία. Τρόπος διεξαγωγής του τεστ Ο εξεταζόμενος παρακολουθεί με το βλέμμα του έναν φωτεινό ερεθισμό στην οθόνη του Η/Υ. Η κίνηση […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός στην εκπαίδευση

Ο όρος νευρογλωσσικός προγραμματισμός αποτελείται από τρία σημαντικά στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας: Νευρο-: Αναφέρεται στο νευρικό σύστημα, ως σύστημα που λαμβάνει, μεταφέρει και επεξεργάζεται μηνύματα από το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των αισθήσεων. Γλωσσικός: Αναφέρεται στη σημασία της γλώσσας ως εργαλείο έκφρασης των εμπειριών. Ως γλώσσα νοείται ο προφορικός λόγος, αλλά και οι κινήσεις και εκφράσεις […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Οι Τ.Π.Ε στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επηρεάζει αναπόφευκτα και την εκπαιδευτική καθημερινότητα. Η τεχνολογία αποτελεί καθημερινό κομμάτι της ζωής των παιδιών και μπορεί, αν αξιοποιηθεί κατάλληλα, να βοηθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία και να προσφέρει οφέλη στους μαθητές. Ο ψηφιακός εγγραμματισμός των μαθητών οφείλει να αποτελεί στόχο για κάθε εκπαιδευτικό, δεδομένου ότι ζούμε σε […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Οι αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης

Ο όρος “διοίκηση” προέρχεται από τη λέξη διοικώ που σημαίνει πως μεριμνώ για την πραγματοποίηση ενός έργου. Η διοίκηση ορίζεται ως μια “λειτουργική διαδικασία που περιλαμβάνει πέντε επιμέρους ενέργειες: τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο” (Bradie, 1967). Ένας ακόμη ορισμός αναφέρει πως διοίκηση είναι “ο τρόπος εργασίας με άλλους και […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι υψίστης σημασίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τους παρακάτω λόγους: οι μαθητές υποχρεούνται να επιλέξουν κάποια εξειδικευμένη εκπαιδευτική κατεύθυνση, η οποία προσδιορίζει το είδος των σπουδών ή την επαγγελματική πορεία που θα ακολουθήσουν. μερικοί μαθητές ενδέχεται να θελήσουν να μη συνεχίσουν τις σπουδές τους και να ενταχθούν κατευθείαν στην […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός συναντώνται συνήθως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες προβλέπεται η εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, γίνονται τα τελευταία χρόνια προσπάθειες να καθιερωθεί ο θεσμός, παρόλα αυτά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η πεποίθηση ότι η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός σχετίζονται μόνο με την […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Η σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού στο σχολείο

Η έννοια του επαγγελματικού προσανατολισμού αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί πως η επαγγελματική πληροφόρηση οφείλει να είναι αντικειμενική, ακριβής και απαλλαγμένη από πολιτική ή άλλου είδους προπαγάνδα. Κάθε καμπάνια ενημέρωσης πρέπει να παρουσιάζει εξίσου τα θετικά και τα αρνητικά των επαγγελμάτων, τις ανάγκες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο τομέα και […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη των προβλημάτων συμπεριφοράς

  Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των παιδιών που παραπέμπονται σε Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, προκειμένου να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί κάποιο πρόβλημα στη συμπεριφορά τους. Στη διαδικασία αυτή, σημαντικό ρόλο παίζει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος λόγω της επαφής του με τα παιδιά, αλλά και λόγω της κατάρτισής του είναι σε θέση να κρίνει αν […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

  Η κοινωνική και συναισθηματική αγωγή ορίζεται ως: α) κατάκτηση και χρήση δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις διαπροσωπικές σχέσεις και β) εσωτερίκευση κοινωνικών στάσεων και αξιών προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι και να επιλυθούν προβλήματα. Η κοινωνική και συναισθηματική αγωγή είναι απαραίτητη για την επιτυχία στο σχολείο, στην εργασία και γενικότερα για τη ζωή […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Τεχνικές ελέγχου θυμού: Η εφαρμογή τους στην τάξη

  Οι τεχνικές ή στρατηγικές ελέγχου του θυμού στοχεύουν στη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς και στην αύξηση του αυτοελέγχου σε παιδιά και εφήβους με προβλήματα συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί, λειτουργώντας ως πρότυπα συμπεριφοράς και ως καθοδηγητές. μπορούν να διδάξουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές. Κατά καιρούς, έχουν διατυπωθεί διάφορες τεχνικές/ στρατηγικές, όπως το πρόγραμμα […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Τα αναπτυξιακά στάδια της γραφής

  Η κατάκτηση της γραφής αποτελεί βασικό στόχο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο νηπιαγωγείο, αλλά και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού τα παιδιά καλούνται να περάσουν από τη ζωγραφική στη γραφή γραμμάτων και αριθμών, τα οποία θα πρέπει να είναι κατανοητά στον αναγνώστη και να βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες. Η ικανότητα γραφής είναι μια διαδικασία, η […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα στη σχολική τάξη

  Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) αναφέρεται σε παιδιά και άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως παρορμητικά, υπερκινητικά, απρόσεκτα. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό τους αυτό επηρεάζει την κοινωνική και εκπαιδευτική τους εξέλιξη και επιτυχία. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται έγκυρα και αποτελεσματικά. Η ΔΕΠ-Υ μπορεί να εκδηλωθεί […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Τα κριτήρια καθορισμού των προβλημάτων συμπεριφοράς

  Οι εκπαιδευτικοί, εξαιτίας της φύσεως του επαγγέλματός τους, έρχονται καθημερινά σε επαφή με πλήθος παιδιών. Έτσι, είναι ικανοί να εντοπίσουν τυχόν διαφοροποιήσεις στις συμπεριφορές τους και να προχωρήσουν σε περαιτέρω αξιολόγηση. Ως πρόβλημα στη συμπεριφορά νοείται μια συγκεκριμένη δράση την οποία εμφανίζει το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με υψηλή ένταση. Ωστόσο, παρά […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Γλωσσική ανάπτυξη και κατανόηση στα δίγλωσσα παιδιά

  Η ύπαρξη παιδιών μεταναστευτικής βιογραφίας μέσα στις σχολικές τάξεις είναι πλέον συχνό φαινόμενο. Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και γενικότερα τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών οφείλουν να γνωρίζουν τις γλωσσικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες που αναμένεται να κατακτήσουν τα δίγλωσσα παιδιά σε κάθε ηλικιακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, θα δομήσουν κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα σπουδών […]

Podcasts
Podcasts

Οριοθέτηση κανόνων και διαπαιδαγώγηση

Πολύ συχνά οι γονείς δυσκολεύονται να πουν «όχι» στα παιδιά τους ή να βάλουν σε εφαρμογή τους κανόνες και τα όρια που θα ήθελαν. Ωστόσο, είναι αποδεδειγμένο πως τα όρια προσφέρουν στα παιδιά το αίσθημα της ασφάλειας και τα βοηθούν να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους. Λόγοι για τους οποίους οι γονείς δυσκολεύονται να θέσουν όρια: […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Αξιολόγηση της εξατομικευμένης διδασκαλίας

  Η εξατομικευμένη διδασκαλία σχετίζεται με την υιοθέτηση ειδικών ρυθμίσεων σε διάφορες διαστάσεις της διδασκαλίας. Οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να αφορούν τις διδακτικές μεθόδους, τις τεχνικές παρουσίασης της ύλης, το είδος των υλικών, τις εξεταστικές διαδικασίες κ.α. Σκοπός της εξατομικευμένης διδασκαλίας είναι να προσαρμόζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναμίες ενός μαθητή, […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Σχέση μαθησιακού στιλ και μεθόδων διδασκαλίας

  Είναι ευρέως γνωστό και αποδεδειγμένο μέσα από επιστημονικές έρευνες ότι δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές με τον ίδιο τρόπο. Διαφορετικές διδακτικοί μέθοδοι έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα στον κάθε μαθητή. Προκειμένου η διδασκαλία να είναι αποτελεσματική, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να διερευνά το μαθησιακό στιλ των μαθητών του και να αξιολογεί το κατά πόσο οι μεθοδολογικές […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  Έντονες είναι οι αντιπαραθέσεις σχετικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία προβλέπει την ταυτόχρονη διδασκαλία μαθητών που βρίσκονται στη σχολική τάξη και μαθητών που παρακολουθούν το μάθημα από το σπίτι. Με βάση την υπουργική απόφαση, προβλέπεται η χρήση σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές που δεν μπορούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Συνεργασία σχολείου – οικογένειας

  Με βάση το θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων, η συνεργασία σχολείου και οικογένειας γίνεται σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, μέσω μηνιαίων ενημερωτικών συναντήσεων, δημιουργία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κτλ. Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας είναι οριοθετημένες και ξεκάθαρες, πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα που δυσκολεύουν τη λειτουργία του […]

Podcasts
Podcasts

Πολιτισμικός πλουραλισμός μέσα στις σχολικές τάξεις

  Ο πολιτισμικός πλουραλισμός μέσα στις σχολικές τάξεις είναι σύνηθες φαινόμενο εδώ και αρκετά χρόνια. Η άφιξη μεταναστών και προσφύγων επηρεάζει ραγδαία τη σύσταση της κοινωνίας, αλλά και των σχολικών τάξεων. Στοχεύοντας στη δημιουργία μιας σύγχρονης διαπολιτισμικής κοινωνίας, γίνονται προσπάθειες για παροχή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Παράγοντες που επιδρούν στην επίδοση μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

To σχολειοφοβικό παιδί

  Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν την αρνητική στάση των παιδιών απέναντι στο σχολείο. Ειδικότερα στις μικρότερες τάξεις και κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές αντιμετωπίζουν έντονο άγχος και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο περιβάλλον του σχολείου. Η πρωταρχική αιτία του φόβου των παιδιών σχετίζεται με την προσκόλληση που έχουν […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Σχολικοί ηγέτες και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι εκείνη που στοχεύει στην προώθηση της σχολικής επιτυχίας όλων ανεξαιρέτως των μαθητών. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία σύγχρονων διαπολιτισμικών κοινωνιών, οι οποίες θα αποτελούνται από ανθρώπους που σέβονται και εκτιμούν τους γύρω τους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, το φύλο, την καταγωγή, τη γλώσσα κτλ. Το σχολείο είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας για […]