Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Διαχείριση σχολικών συγκρούσεων από τους εκπαιδευτικούς

Καθημερινά, οι εκπαιδευτικοί γίνονται μάρτυρες πολλών συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθητές. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γνωρίζουν πως θα τις αντιμετωπίσουν, ώστε η σύγκρουση να αποτελέσει μία εποικοδομητική εμπειρία για τα παιδιά και να τους διδάξει με ποιο τρόπο μπορούν να λύνουν τις διαφωνίες τους. Προϋπόθεση για τη μετατροπή της σύγκρουσης σε εποικοδομητική εμπειρία είναι […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση

Η διγλωσσία ή ακόμα και η πολυγλωσσία είναι συχνό φαινόμενο των σύγχρονων κοινωνιών. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να μιλούν πάνω από μία γλώσσες για διάφορους λόγους, όπως η μετανάστευση, η ύπαρξη γονιών από διαφορετικές χώρες, οι επαγγελματικές προοπτικές κτλ. Για το λόγο αυτό η ύπαρξη της δίγλωσσης εκπαίδευσης στα σχολεία κρίνεται απαραίτητη. Μορφές διγλωσσίας: Η διγλωσσία […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Σχολικός ηγέτης και συμπεριληπτικό σχολείο

  Σχολικός ηγέτης και συμπεριληπτικό σχολείο, δύο έννοιες οι οποίες πρέπει να αποσαφηνιστούν πριν συζητηθεί η σύνδεσή τους. Γίνεται λόγος για σχολικό ηγέτη και όχι σχολικό διευθυντή, καθώς ο ηγέτης πέρα από διευθυντικές και οργανωτικές αρμοδιότητες εμπνέει το προσωπικό του σχολείου, μοιράζεται τους στόχους του και λειτουργεί δημοκρατικά, ακούγοντας τις απόψεις των υπολοίπων και δίνοντάς […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Στερεότυπα και προκαταλήψεις στην εκπαίδευση

Η εκπαίδευση οφείλει να αμβλύνει την κοινωνική αδικία και να αντιμετωπίζει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές πολιτικές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, συχνά συμβάλλουν στη διαιώνισή τους. Το στερεότυπο «είναι η αναπαράσταση ενός αντικειμένου που, λίγο ως πολύ, αποκομμένη από την αντικειμενική του πραγματικότητα, είναι κοινή και σταθερή ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνικής […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Μοντέλα διαχείρισης του πολιτισμικού πλουραλισμού

Στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες ο πολιτισμικός πλουραλισμός αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους. Άλλοτε οι μειονότητες αντιμετωπίζονται απαξιωτικά και άλλοτε γίνονται προσπάθειες ένταξής τους στην κοινωνία. Ο τρόπος με τον οποίο οι κρατικοί φορείς, αλλά και οι γηγενείς, αντιμετωπίζουν τον πλουραλισμό, επηρεάζει και τον τομέα της εκπαίδευσης. Εφόσον η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού μεταβάλλεται, είναι αναγκαία η επίτευξη […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Η ενεργός συμμετοχή των μεταναστών γονιών στο σχολείο

  Η ενεργός συμμετοχή των μεταναστών γονιών, αλλά και των γηγενών στο σχολείο είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών. Τους παρέχει κίνητρα μάθησης και βελτιώνει τη σχέση γονέα- παιδιού. Στην ελληνική βιβλιογραφία συναντάται ως γονεϊκή συμμετοχή και αναφέρεται σε σχέσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσονται ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες των παιδιών. […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

«Φωνές» των παιδιών: 5 τεχνικές ενδυνάμωσης τους

«Φωνές» των παιδιών νοούνται οι απόψεις, οι αντιλήψεις και τα πιστεύω τους. Οι «φωνές» των παιδιών θεωρούνται ιδιαιτέρως σημαντικές για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και για την εξέλιξη τους σε σχολεία, τα οποία σέβονται και λαμβάνουν υπόψη όλα τα παιδιά.  Με βάση τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (1989) τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν […]

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικοί και συμπεριληπτική εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο ασχολούνται όλο και περισσότερο με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Οι ανομοιογενείς τάξεις, που έχουν καθημερινά να αντιμετωπίσουν, γεννούν την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτής της ανάγκης και λαμβάνοντας υπόψιν ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος «inclusive education», […]