Χρήστος Πετρίδης: «Το κοινό στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι πολύ πιο φιλότεχνο.»

Ο Χρήστος Πετρίδης είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος των τεχνών και της φιλανθρωπίας. Ως ιδρυτής της DreamTeam, ασκεί ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό