Νοσηλευτική, η ιστορία μιας επιστήμης

                                                           Πηγή εικόνας: wikimedia.org Η νοσηλευτική, μαζί με την ιατρική άρχισαν σαν μια προσπάθεια των ανθρώπων από αρχαιοτάτων χρόνων να