Επιλογή συντρόφου: Καθορίζεται από την παιδική ηλικία

   Η επιλογή συντρόφου δεν αποτελεί καθαρά αποτέλεσμα ερωτικής έλξης  αλλά καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό  από την παιδική μας  ηλικία.