Μερικά λιγότερο γνωστά στοιχεία για μεγάλους μαθηματικούς-Μέρος Α’

Πολλοί σπουδαίοι επιστήμονες και κυρίως μαθηματικοί είχαν κάποιες ιδιαιτερότητες και παραξενιές. Βέβαια δεν αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των μαθηματικών οι παραξενιές