Περιβάλλον
Πηγή Εικόνας: http://www.sci-news.com
Περιβάλλον

Φίλτρα τσιγάρου: Επιπτώσεις σε περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία

Πολλές έρευνες, άρθρα και ντοκιμαντέρ αναφέρονται και σωστά, στις επιπτώσεις του καπνίσματος στην ανθρώπινη υγεία. Ποιες είναι όμως οι συνέπειες του τσιγάρου στο περιβάλλον γενικότερα; Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στις επιπτώσεις φίλτρων τσιγάρου. Υπάρχει η εκτίμηση πως 4,5 τρισεκατομμύρια φίλτρα τσιγάρων σε ετήσια βάση παγκοσμίως καταλήγουν στα απορρίμματα. Ακόμα και η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων […]

Περιβάλλον
Περιβάλλον

Ανακύκλωση μπαταριών: Η σημασία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Νομικό πλαίσιο  Οι εργασίες διαχείρισης προϊόντων (συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση) ορίζονται ως εναλλακτική διαχείριση στα πλαίσια της οποίας επιστρέφουν στην αγορά. Στην Ελλάδα η εναλλακτική διαχείριση ορίζεται βάσει του νόμου 2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Σύμφωνα με αυτόν οι επιχειρήσεις εισαγωγής, παραγωγής και διάθεσης συσκευασμένων και άλλων […]