Νικόδημος Καβαρνός

Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Καβαρνός: Ο βυζαντινός μουσικός που ψέλνει στην καρδιά μας

Ο πατέρας Νικόδημος Καβαρνός είναι ο νεότερος κληρικός που υπηρετεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Έχει χαρακτηριστεί ως ο άνθρωπος ορχήστρα.