Κατανάλωση κρέατος και κλιματική αλλαγή: Τα πιθανά σενάρια για το μέλλον

Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως οι διατροφικές μας συνήθειες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος του πλανήτη.