κοινωνιοπάθεια και ψυχοπάθεια

Κοινωνιοπάθεια: Σε τι διαφέρει από την ψυχοπάθεια

Οι άνθρωποι πολλές φορές συσχετίζουν την έννοια της κοινωνιοπάθειας με εκείνη της ψυχοπάθειας, ενώ στην πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετικές. Είναι