Ψυχολογία
Ψυχολογία

Το συναίσθημα του θυμού: Επισημάνσεις για τη διαχείρισή του

Πότε εμφανίζεται το συναίσθημα του θυμού; Το συναίσθημα του θυμού εμφανίζεται όταν νιώθουμε ότι απειλείται η αυτοεκτίμηση, η αξιοπρέπεια, η ακεραιότητα ή η ιδιοκτησίας μας, πράγματα που θεωρούμε κεκτημένα.  Απέναντι στο συναίσθημα αυτό αισθανόμαστε συχνά ευάλωτοι και δυσκολευόμαστε ιδιαίτερα να ασκήσουμε έλεγχο. Για αυτό άλλωστε και το συναίσθημα αυτό αποτελεί αιτία για ποικίλα προβλήματα συμπεριφοράς. […]

Πρωτοσέλιδο
Πρωτοσέλιδο

Το στρες στα παιδιά: Στρατηγικές διαχείρισης

Το στρες είναι αναμφίβολα ένα πολύ έντονο στοιχείο στη ζωή των ενηλίκων. Εργασία, υποχρεώσεις, κοινωνικές και οικογενειακές, προκαλούν έντονο στρες σε πολλούς ενήλικες. Παρ’όλα αυτά δεν είναι μόνο οι ενήλικες εκείνοι που βιώνουν στρες, καθώς η ψυχολογική αυτή ένταση είναι παρούσα και στη ζωή των παιδιών. Τα παιδιά όμως διαθέτουν μικρή εμπειρία στην αντιμετώπιση δύσκολων […]

Ψυχολογία
Ψυχολογία

Αυτογνωσία: Η δημιουργία σχημάτων για τον εαυτό

Τι ξέρουμε άραγε για τον εαυτό μας και πώς κατασκευάζουμε την αντίληψη για το ποιοι είμαστε; Οι πληροφορίες για τους άλλους ανθρώπους αποθηκεύονται με τη μορφή σχημάτων. Σχήμα είναι η γνωστική δομή που αναπαριστά γνώση για μια έννοια ή έναν τύπο ερεθίσματος, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του και των σχέσεων μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών.Έρευνες δείχνουν ότι […]

Ψυχολογία
Ψυχολογία

Το ενδιαφέρον: ένα κίνητρο υψίστης σημασίας για το παιδί

Η μάθηση είναι η ενέργεια που καταβάλλουμε για την αύξηση των γνώσεων, την εξέλιξη των πνευματικών και σωματικών ικανοτήτων μας και την ανάπτυξη του ψυχικού μας κόσμου.  Ο άνθρωπος μέσω της μάθησης προσαρμόζεται στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και εξελίσσεται πνευματικά και ηθικά. Κίνητρα της μάθησης Η μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του […]

Ψυχολογία
αισθητηριακή αγωγή
Ψυχολογία

Αισθητηριακή αγωγή: Ο σημαντικός της ρόλος στην ανάπτυξη του παιδιού

  Η αισθητηριακή αγωγή έχει ισχυρό παιδαγωγικό ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει το παιδί για το περιβάλλον αλλά και για το σώμα του σε σχέση με το περιβάλλον έρχονται μέσω των αισθητηριακών του συστημάτων. Υπάρχουν, λοιπόν, συστήματα υποδοχέων που συλλέγουν πληροφορίες καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξή […]

Ψυχολογία
άλλος
Ψυχολογία

Ο Άλλος ως τόπος γέννησης του Εγώ στο βρέφος

Η ψυχίατρος Margaret Mahler υποστήριξε ότι η ψυχολογική γέννηση του κάθε ανθρώπου δε συμβαδίζει με τη βιολογική γέννηση. Ειδικότερα, ανέφερε ότι από το δεύτερο ήδη μήνα το μωρό εισέρχεται στη φάση της συμβίωσης. Με τον όρο συμβίωση νοείται η κατάσταση της μη διαφοροποίησης ή της συγχώνευσης μεταξύ του μωρού και της μητέρας. Πιο συγκεκριμένα, ο […]

Πρωτοσέλιδο
Πρωτοσέλιδο

Επικοινωνία εκπαιδευτικού-οικογένειας: 5 βασικές αρχές

Η συνεργασία οικογένειας-εκπαιδευτικού συντελεί στη διασφάλιση και αύξηση του εκπαιδευτικού οφέλους για τους μαθητές. Οι συνεργατικές σχέσεις διευκολύνονται από επαγγελματικές συμπεριφορές που αφορούν σε έξι διαστάσεις (Blue-Banning et al., 2004), με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην επικοινωνία: Επικοινωνία Δέσμευση Ισότητα Δεξιότητες Εμπιστοσύνη Σεβασμός Η αποτελεσματική συνεργασία οικογένειας-σχολείου χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη κοινών σκοπών από τα […]

Ψυχολογία
Ψυχολογία

Ο υπολογισμός της άποψης του άλλου: Κοινωνική νοημοσύνη

Τι είναι η κοινωνική νοημοσύνη;  Η ανάπτυξη της «κοινωνικής νοημοσύνης» ή «κοινωνικής γνώσης» αφορά την κατανόηση των διαπροσωπικών καταστάσεων και των στόχων που έχουν ή θέτουν τα άλλα πρόσωπα (Lehalle & Mellier, 2010). Η κοινωνική νοημοσύνη προέρχεται από το κοινωνικό πλαίσιο και το παιδί μπορεί να την αναπτύξει  μέσα  από την επικοινωνία του με τα […]

Ψυχολογία
Ψυχολογία

Παιδική φιλία: οι αναπτυξιακές λειτουργίες της και οι παράγοντες διαμόρφωσής της

Οι σχέσεις με τα άλλα παιδιά Τα παιδιά εντάσσονται σε ομάδες παιδιών, με τα οποία περνούν μέρος του χρόνου τους (στο σχολείο, σε εξωσχολικές δραστηριότητες κλπ.), δημιουργώντας φιλικούς δεσμούς. Η φιλία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανθρώπινη ύπαρξη και αποκτά καθοριστικό ρόλο για τα παιδιά, δεδομένου ότι τα εξοπλίζει με σημαντικά εφόδια για τη μετέπειτα […]

Ψυχολογία
Ψυχολογία

Τα στυλ οικογενειακής διαπαιδαγώγησης και οι συνέπειές τους στην ανάπτυξη του παιδιού

Τα τέσσερα στυλ οικογενειακής διαπαιδαγώγησης  Η «οικογενειακή» ομάδα εξασφαλίζει στο παιδί ένα περιβάλλον ζωής στο οποίο υφαίνονται δεσμοί αλληλεπίδρασης που συμβάλλουν στην κατασκευή του προσώπου. Από τα έργα της Baumrind (1971, 1973) και των Maccoby και Martin (1983) έχει καταστεί κλασική η διάκριση τεσσάρων κύριων στυλ οικογενειακής διαπαιδαγώγησης, έτσι όπως εμφανίζονται μέσα στις οικογένειες. Οι […]

Ψυχολογία
Ψυχολογία

Σχέσεις μεταξύ γονέων και εφήβων: Η ανάγκη για αυτονομία

Οι σχέσεις μεταξύ γονέων και εφήβων Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εφήβων και των γονέων τους μεταβάλλονται σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια της εφηβείας, λόγω των αλλαγών που βιώνουν οι έφηβοι και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς τους. Η οικογενειακή ζωή δεν είναι πάντα εύκολη κατά την περίοδο της εφηβείας, τόσο για τους γονείς […]

Πρωτοσέλιδο
Πρωτοσέλιδο

Η αξία της ομάδας για τα παιδιά: Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες

Η ομάδα, μια εμπειρία γνώριμη για το παιδί Οι ομάδες για τα παιδιά αποτελούν ένα γνώριμο φαινόμενο. Από τη στιγμή της γέννησής τους, τα παιδιά εντάσσονται στην πρωταρχική ομάδα της οικογένειας. Μέσα στην πρώτη αυτή ομάδα μαθαίνουν να αλληλοεπιδρούν και διαπαιδαγωγούνται. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της ζωής τους, τα παιδιά αποτελούν μέλη μεγαλύτερων […]

Ψυχολογία
Ψυχολογία

Παιδιά και ειδήσεις: Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων;

Τα παιδιά αποτελούν δέκτες μιας πληθώρας ειδήσεων, οι οποίες κατακλύζουν την καθημερινότητά τους. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες στον δρόμο, σχόλια μεταξύ ενηλίκων ή φίλων…Τα παιδιά περιτριγυρίζονται από ειδήσεις. Δε ζουν σε μια φούσκα, εκτός του κόσμου τούτου, αλλά αποτελούν μέλη της κοινωνίας. Ως ενήλικες, όμως, αισθανόμαστε ότι είναι αδύνατον να αφήσουμε ένα παιδί να επεξεργαστεί μόνο […]

Ψυχολογία
Ψυχολογία

Οι πρώιμες γνωστικές ικανότητες του βρέφους

Η μελέτη των γνωστικών ικανοτήτων των βρεφών είναι συχνά δύσκολη, δεδομένου ότι τα βρέφη δεν μπορούν να μιλήσουν και, σε πολύ νεαρή ηλικία, οι κινητικές τους δεξιότητες είναι περιορισμένες. Έρευνες, όμως, έδειξαν, χρησιμοποιώντας ειδικές για την ηλικία μεθόδους αξιολόγησης, ότι τα βρέφη εμφανίζουν πρώιμες γνωστικές ικανότητες. Ειδικότερα, τη δεκαετία του ΄80 σημειώθηκε μια πολύ σημαντική […]