Διαβάζουμε ακόμα Βιβλία;
σχολικά βιβλία
Διαβάζουμε ακόμα Βιβλία;

Έμφυλες αναπαραστάσεις στα σχολικά βιβλία

Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα τα σχολικά εγχειρίδια συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς συμβάλλουν στην επίτευξη των επίσημων εκπαιδευτικών στόχων. Ωστόσο, τα σχολικά βιβλία δεν λειτουργούν απλώς ως φορείς γνώσης. Αντίθετα, είναι φορείς αξιών, ιδεολογιών και προτύπων με αποτέλεσμα να επηρεάζουν καταλυτικά τον τρόπο με τον οποίο […]

Εκπαίδευση
κινήτρων
Εκπαίδευση

Η επίδραση των κινήτρων στη μάθηση

Η ύπαρξη κινήτρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μας. Ωστόσο, συχνά τα κίνητρα απουσιάζουν από μία μερίδα μαθητών, γεγονός που τους οδηγεί στην εγκατάλειψη της προσπάθειας κατά την εκτέλεση ενός έργου, με αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία αλλά και την αυτοπεποίθησή τους. Ο λόγος για τον οποίο οδηγούνται στην παραίτηση είναι συνήθως το […]

Ειδική Αγωγή
Αισθητηριακή ολοκλήρωση
Ειδική Αγωγή

Αισθητηριακή ολοκλήρωση: Τι γίνεται όταν διαταράσσεται;

Ο όρος Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration, S.I.) περιγράφει τη νευροβιολογική διαδικασία κατά την οποία το κεντρικό νευρικό σύστημα επεξεργάζεται και οργανώνει τις αισθητικές πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω των αισθητηρίων οργάνων στον εγκέφαλο, έτσι ώστε το σώμα να αντιδράει και να προσαρμόζεται καταλλήλως στο περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ακούσια και μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε πλήθος […]

Διαταραχές Λόγου
Γλωσσικές διαταραχές
Διαταραχές Λόγου

Γλωσσικές διαταραχές και ελλείμματα κοινωνικοποίησης

Πλήθος ερευνητών έχει επιχειρήσει να απαντήσει στο ερώτημα εάν οι γλωσσικές διαταραχές στη νηπιακή ηλικία αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση δυσκολιών στην κοινωνικοποίηση των παιδιών κατά την εφηβική ηλικία, εξαιτίας ελλιπών κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Γλωσσικές διαταραχές και συνοδά προβλήματα Οι μελέτες αποδεικνύουν πως οι γλωσσικές διαταραχές που εμφανίζονται στην πρώιμη σχολική ηλικία επιδρούν […]

Ειδική Αγωγή
πολυαισθητηριακή μέθοδος
Ειδική Αγωγή

Πολυαισθητηριακή μέθοδος: Μάθηση μέσω των αισθήσεων

Βασική πρόκληση των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την εκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είναι η προσαρμογή του μαθήματος στις ανάγκες των μαθητών και η χρήση μεθόδων που διευκολύνουν την κατάκτηση της γνώσης. Η Πολυαισθητηριακή Μέθοδος Διδασκαλίας (Μultisensory Τeaching Αpproach) έχει αποδειχθεί ως μία αποτελεσματική μέθοδος για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαιτέρως για μαθητές […]

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Floortime approach
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Floortime: Κατακτώντας αναπτυξιακά ορόσημα παίζοντας

Το Floortime αποτελεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός που στοχεύει στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. Η μέθοδος Floortime αναπτύχθηκε από τον Stanley Greenspan και την Serena Wieder και μπορεί να εφαρμοστεί από γονείς, εκπαιδευτικούς ή εξειδικευμένους επαγγελματίες στη μέθοδο αυτή. Μέσω αυτής της […]

Διαταραχές Λόγου
Διαταραχές Λόγου

Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας στον αυτισμό

  Τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν προβλήματα στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων αυτών δεν αποκτάει ποτέ λειτουργικό λόγο. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας είναι απολύτως αναγκαία για τα εν λόγω άτομα, ώστε να επικοινωνούν με τον περίγυρό τους και να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες. […]

Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή

Φωνολογική ενημερότητα και δυσλεξία: Πώς συνδέονται;

Η φωνολογική ενημερότητα συνδέεται άρρηκτα με τη δυσλεξία και τα προβλήματα ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής. Πώς και γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Η δυσλεξία είναι η πιο κοινή ειδική μαθησιακή δυσκολία. Η νευρολογική αυτή διαταραχή δεν σχετίζεται με χαμηλό νοητικό δυναμικό, αισθητηριακή βλάβη, συναισθηματικές ή ψυχολογικές διαταραχές. Είναι εγγενής στο άτομο και είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού […]

Ειδική Αγωγή
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Ειδική Αγωγή

Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Μάθηση για όλους

Στη σχολική τάξη απαντώνται μαθητές με ποικίλες μαθησιακές ικανότητες με αποτέλεσμα το αναλυτικό πρόγραμμα να μη συνάδει πάντα με τις ανάγκες τους. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία έρχεται να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και να καταστήσει τη μάθηση εφικτή για όλους. Πιο συγκεκριμένα, η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί έναν τρόπο σκέψης πάνω στη διδασκαλία που προτείνει […]