πολιτιστική διαχείριση

Καινοτομία και προσαρμογή: δύο μουσεία που ορίζουν το ρόλο τους στην πολιτιστική διαχείριση

Τα μουσεία είναι κάτι περισσότερο από απλές συλλογές τεχνουργημάτων και έργων τέχνης: κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην πολιτιστική διαχείριση συμβάλλοντας στη

Τέχνη και αντιγραφή: πως τα αντίγραφα έργων τέχνης συμβάλλουν στη διαχρονικότητά της

  Τέχνη και αντιγραφή Η αντιγραφή ως όρος, έχει χρησιμοποιηθεί στην τέχνη για να περιγράψει τη μέθοδο διδασκαλίας διάφορων τεχνοτροπιών