Κοινωνική Ψυχολογία
Ανήσυχες σκέψεις
Κοινωνική Ψυχολογία

Aνήσυχες σκέψεις: πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε

    Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε τα μελλοντικά γεγονότα, πιστεύοντας πως με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση αφενός να προβλέψουμε πιθανά προβλήματα και αφετέρου να μπορούμε να σχεδιάσουμε πως θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτή η μέθοδος συχνά μπορεί να φανεί βοηθητική, καθώς έχει ως στόχο την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων. Σε περιπτώσεις […]