Ψυχολογία
Ψυχολογία

Θεωρία του Bowen: Η έννοια του τριγωνισμού στην οικογένεια

  Ο Bowen, ένας από τους βασικότερους διαγενεολογικούς θεραπευτές, προκειμένου να εξελίξει και να βελτιώσει τη θεωρία του περί οικογένειας ως ένα πλαίσιο συναισθηματικών σχέσεων, διερεύνησε οχτώ βασικές έννοιες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Οι έννοιες αυτές θεμελιώθηκαν με τη βασικότερη υπόθεση ότι το χρόνιο άγχος βρίσκεται παντού και πάντα στη ζωή μας και μεταδίδεται […]