Νοερή απεικόνιση: Η συμβολή της στην αθλητική απόδοση

Οι αθλητές, όπως είναι φυσικό, καταβάλλουν πολλές προσπάθειες, ώστε να αυξήσουν την απόδοσή τους. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για αθλητές υψηλών

Δημιουργικότητα: Φέρνοντας στην “επιφάνεια” νέες ιδέες

Στην καθημερινότητά μας, καλούμαστε να διαχειριστούμε και να λύσουμε διάφορες καταστάσεις. Κάποιες φορές, η λύση είναι προφανής, ενώ υπάρχουν κάποιες

Δικαιολογίες: Μία μάταιη προσπάθεια αποποίησης των ευθυνών μας

Ένα αρκετά κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ πολλών από εμάς είναι το να λέμε δικαιολογίες για διάφορες καταστάσεις. Συνήθως, όταν δεν καταφέρνουμε