εξαφανισμένα είδη

Οι ¨Λάζαροι¨: 4 (παρολίγον) εξαφανισμένα είδη που επέστρεψαν από το πουθενά

Είναι γεγονός ότι ο κίνδυνος για εξαφανισμένα είδη αυξάνεται. Μπορούν όμως κάποια είδη να χαρακτηριστούν εξαφανισμένα απλά και μόνο επειδή

τεχνητοί ύφαλοι

Οι τεχνητοί ύφαλοι συνεισφέρουν στη βελτίωση του θαλάσσιου οικοσυστήματος

    Μπορεί ο άνθρωπος να αντικαταστήσει φυσικές κατασκευές; Να δημιουργήσει οικότοπους και περιβάλλοντα, τα οποία προσομοιάζουν σχεδόν απόλυτα δομές